CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


582/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng dự ước năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

582/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng dự ước năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

18/11/2019

18/11/2019

184/BC-TNMT Báo cáo công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2019

184/BC-TNMT Báo cáo công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2019

15/11/2019

15/11/2019

102/BC-PYT Báo cáo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

102/BC-PYT Báo cáo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

12/11/2019

12/11/2019

537/BC-LĐTBXH Báo cáo công tác LĐTB&XH năm 2019

537/BC-LĐTBXH Báo cáo công tác LĐTB&XH năm 2019

11/11/2019

11/11/2019

528/BC-UBND Báo cáo tình hình thực nhiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và một số nội dung trọng tâm tháng 11 năm 2019

528/BC-UBND Báo cáo tình hình thực nhiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và một số nội dung trọng tâm tháng 11 năm 2019

28/10/2019

28/10/2019

155/BC-TNMT Báo cáo công tác Tài nguyên và Môi trường Quý III năm 2019

155/BC-TNMT Báo cáo công tác Tài nguyên và Môi trường Quý III năm 2019

03/10/2019

03/10/2019

479/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và một số nội dung trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2019

479/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và một số nội dung trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2019

27/09/2019

27/9/2019

445/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

445/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

09/09/2019

09/9/2019

103/BC-LĐTBXH Báo cáo công tác LĐTBXH Quý III năm 2019

103/BC-LĐTBXH Báo cáo công tác LĐTBXH Quý III

05/09/2019

5/9/2019

414/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số nội dung trọng tâm trong tháng 9/2019

414/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số nội dung trọng tâm trong tháng 9/2019

22/08/2019

22/8/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017