CHUYÊN MỤC


Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc ph...
Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã thời gian tới
Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ nâng...

Default news teaser image
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 1)
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 1)

Default news teaser image
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 2)
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 2)

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Kh...
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Khê Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Khê năm 2022
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Khê Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Khê năm 2022

Default news teaser image
Bản tin Cải cách hành chính năm 2021
Bản tin Cải cách hành chính năm 2021
 


Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND thị xã An Khê Ba...
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của thị xã An Khê
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của thị xã An Khê

Quyết định số 356/QĐ-UBND  ngày 17/02/2022 của UBND thị xã An Khê B...
Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một của liên thông thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Quyết định số 356/QĐ-UBND  ngày 17/02/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một của liên thông thuộc Văn phòng HĐND...

Default news teaser image
Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thị xã An Khê
Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thị xã An Khê 
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017