CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC thị xã An Khê năm 2019
Báo cáo công tác CCHC thị xã An Khê năm 2019

Default news teaser image
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ CCHC thị xã An Khê
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ CCHC thị xã An Khê

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý III-2019
Báo cáo công tác CCHC quý III-2019

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2019
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý II-2019
Báo cáo công tác CCHC quý II-2019

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý I-2019
Báo cáo công tác CCHC quý I-2019

Default news teaser image
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2018
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
V/v triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày tỉnh Gia Lai
V/v triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
V/v triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
V/v triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017