CHUYÊN MỤC

Tài liệu kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII

09/12/2017
Tài liệu kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII
 
DANH MỤC TÀI LIỆU
 
STT Tài liệu                         Tải về
I. Tài liệu do Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thị xã ban hành
1 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thị xã năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 Tải về
2 Báo cáo kết quả thỏa thuận giữa Thường trực HĐND thị xã và UBND thị xã trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ Tư và thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII. Tải về
3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm.   Tải về
4 Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và dự kiến chương trình công tác năm 2018 Tải về
5 BC thẩm tra của Ban KT-XH  Tải về
6 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND thị xã - khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
7 BC thẩm tra của Ban Pháp chế Tải về
8 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021  Tải về
9 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát “Thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2016” Tải về
II. Tài liệu do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
10 Tình hình xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân, công tác thanh tra; phòng chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 Tải về
11 Báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thị xã An Khê Tải về
12 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 Tải về
13 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  Tải về
14 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ Tư và kiến nghị của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp thứ Tư Tải về
15 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã An Khê Tải về
16 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển thị xã An Khê theo hướng đô thị loại III Tải về
17 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của UBND thị xã Tải về
18 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 Tải về
19 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 Tải về
20 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 Tải về
21 Báo cáo tiếp thu và hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII.    Tải về
22 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã An Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
23 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 Tải về
24 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2018 Tải về
25 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định kế hoạch đầu tư và phân bổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
III. Tài liệu do UBMTTQVN thị xã, Đoàn HTND thị xã và các ngành tư pháp ban hành
26 Thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN thị xã năm 2017 Tải về
27 Báo cáo công tác Tòa án năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Tải về
28 Báo cáo của VKSND thị xã An Khê tại kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khoá XII Tải về
29 Kết quả công tác THADS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018  Tải về
30 Tình hình công tác của Đoàn HTND năm 2017, chương trình công tác năm 2018 Tải về
IV. Các tài liệu khác
31 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Năm Tải về
32 Giấy triệu tập Tải về
33 Giấy mời Tải về
34 Kế hoạch tổ chức Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ Tải về
35 Danh sách phân tổ thảo luận Tải về
36 Gợi ý thảo luận Tải về

 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017