CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5 (lần 05)

21/05/2021
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5 (lần 05), cụ thể như sau:
1. Văn bản số 409-CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về phối hợp phát động, tổ chức tốt Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.
2. Báo cáo 1400/BC-SYT ngày 20/5/2021 của Sở Y tế về kết quả công tác kiểm tra Đoàn số 2 - Sở Y tế theo Kế hoạch số 70/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
3. Văn bản số 763/SCT-VP ngày 20/5/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của ngành Công Thương.
4. Văn bản số 771/STP-PBGDPL ngày 20/5/2021 của Sở Tư pháp về việc giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai.
Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, đề nghị các đơn vị thông tin, tuyên truyền  các văn bản chỉ đạo khác của tỉnh, thị xã liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời xử lý, phản bác các thông tin không đúng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chi tiết các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017