CHUYÊN MỤC

Triển khai tuyên truyền trong tháng 7/2021 (lần 4)

20/07/2021
Triển khai tuyên truyền trong tháng 7/2021 (lần 4)
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-STTTT ngày 10/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về kế hoạch thông tin, tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc xây dựng phát triển thị xã An Khê đạt tiêu chí đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08/4/2021 về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 25/5/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã An Khê;  Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/7/2021 về tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/7/2021 về phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã An Khê năm 2021,
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền các nội dung sau:
1. Thông tin, tuyên truyền nội dung Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 18/02/2019 về phát triển du lịch cụm huyện, thị xã: An Khê, Đak Pơ, K'Bang, Kông Chro giai đoạn 2019-2023; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.
- Xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường hiệu quả hợp tác, liên kết phát triển du lịch; công tác đào tạo nguồn nhân lực; công tác quản lý Nhà nước về du lịch.
- Đưa thông tin kịp thời công tác dự báo, cảnh báo và các biện pháp chủ động phòng tránh và giảm thiểu các sự cố về thiên tai và dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.
- Tuyên truyền khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, sản phẩm tái chế, thực hiện chương trình hạn chế rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Thông tin tuyên truyền về các chương trình hành động đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chú trọng giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư.
- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch; các sản phẩm du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, các điểm đến du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
- Thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, công nhận dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho khách du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch: “Gia Lai là điểm đến an toàn - thân thiện”.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc xây dựng phát triển thị xã An Khê đạt tiêu chí đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08/4/2021 về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn 2021-2025.
- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt, sử dụng nước máy tập trung, lắp đặt điện chiếu sáng công cộng các hẻm, thu tiền gạch đóng góp của nhân dân để tổ chức lát vỉa hè đảm bảo yêu cầu đề ra, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phường đạt chuẩn văn minh đô thị góp phần hoàn thành và nâng cao các tiêu chuẩn đô thị loại III.
3. Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 25/5/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã An Khê.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.
- Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.
- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,...
- Tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, các làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.
4. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tuyên truyền rộng rãi Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
5. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/7/2021 về phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã An Khê năm 2021.
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.
- Thông tin, tuyên truyền kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phổ biến cho nhân dân những kiến thức, yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Chi tiết các văn bản chỉ đạo nêu trên tải về tại đây.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017