CHUYÊN MỤC

An Khê: Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

20/06/2016
(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê vừa xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo giai đoạn 2017-2020.
Theo đó, trong năm 2017, thị xã An Khê sẽ nâng tầm tổ chức lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, lễ giỗ vua Quang Trung, lễ cúng Quý Xuân  (tại An Khê Đình, An Khê Trường và Miếu Xà) và lễ cúng Khai Sơn tại An Khê Đình; phục hồi Hội hát cầu Huê, lễ cúng Quý Thu; phục chế 3 sắc phong tại An Khê Trường và 11 cặp hoành phi, câu đối, liễn thờ tại An Khê Trường, An Khê Đình; sưu tầm, phục hồi các nghi lễ Tây Sơn Thượng đạo cũng như đội nhạc võ Tây Sơn.

Ngoài ra, thị xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt; công nhận di tích khảo cổ học sơ kỳ đá cũ An Khê và một số thiết chế tín ngưỡng (đình, miếu, vạn) trên địa bàn thị xã là di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh; tổ chức hội thảo khoa học về Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo; kêu gọi xã hội hóa đầu tư sửa chữa đình Tân Lai (phường An Bình, thị xã An Khê). Dự ước tổng kinh phí thực hiện đề án là trên 176,8 tỷ đồng.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017