CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


935/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ duy trì, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu vực khuôn viên trụ sở làm việc Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân...

935/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ duy trì, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu vực khuôn viên trụ sở làm việc Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân...

08/05/2020

8/5/2020

813-CV/TU về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các vă nkiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

813-CV/TU về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các vă nkiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020

8/5/2020

182-CV/TU về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

182-CV/TU về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

05/05/2020

05/5/2020

497/UBND-KT về việc đề xuất đăng ký kế hoạch Khuyến công năm 2021

497/UBND-KT về việc đề xuất đăng ký kế hoạch Khuyến công năm 2021

05/05/2020

5/5/2020

899/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020

899/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020

29/04/2020

29/4/2020

159/BC-UBND Báo cáo tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của UBND thị xã An Khê

159/BC-UBND Báo cáo tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của UBND thị xã An Khê

06/04/2020

6/4/2020

229/UBND-KT Về việc đăng ký đề tài khoa học

229/UBND-KT Về việc đăng ký đề tài khoa học

02/03/2020

2/3/2020

15/KH-UBND Kế hoạch tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

15/KH-UBND Kế hoạch tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

26/02/2020

26/2/2020

Quyết định ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan đơn vị thuộc UBND thị xã và các xã, phường

Quyết định ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan đơn vị thuộc UBND thị xã và các xã, phường

26/02/2020

26/2/2020

183/UBND-KT Về việc triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp

183/UBND-KT Về việc triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp

21/02/2020

21/02/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017