CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thị xã An Khê năm 2021

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thị xã An Khê năm 2021

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai

Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 về việc thu hồi GCN quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai

24/03/2021

24/3/2021

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã An Khê.

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã An Khê.

23/03/2021

23/3/2021

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về phê duyệt phương án bồi thường đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Nhà máy điện gió Cửu An (đợt 4).

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về phê duyệt phương án bồi thường đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Nhà máy điện gió Cửu An (đợt 4).

16/03/2021

16/3/2021

Công văn số 53/PTP-PBGDPL ngày 16/3/2021

Công văn số 53/PTP-PBGDPL ngày 16/3/2021 V/v tuyên truyền, vận động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức  

16/03/2021

16/03/2021

Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

15/03/2021

15/3/2021

Báo cáo CCHC Quý I năm 2021

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thị xã An Khê Báo cáo CCHC Quý I năm 2021

15/03/2021

15/03/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2021, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021

Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thị xã An Khê Báo cáo Tình hình thực hiện kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2021, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 

12/03/2021

12/03/2021

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê

05/03/2021

05/3/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017