CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


23/TB-UBND Thông báo danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

23/TB-UBND Thông báo danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

20/02/2020

20/2/2020

68/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

68/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

20/02/2020

20/02/2020

41/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

41/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

19/02/2020

19/02/2020

164/UBND-TĐKT Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

164/UBND-TĐKT Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

19/02/2020

19/02/2020

146/UBND-VP Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

146/UBND-VP Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

17/02/2020

17/02/2020

42/QĐ-STNMT Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

42/QĐ-STNMT Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 989933 được UBND thị xã An Khê cấp ngày 31/12/1992 cho bà Hoàng Thị Chữ

12/02/2020

12/02/2020

03/HĐPHPBGDPL Phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan

03/HĐPHPBGDPL Phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan

11/02/2020

11/02/2020

201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

04/02/2020

04/02/2020

201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

04/02/2020

04/02/2020

Kế hoạch cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Bí thư Thị ủy An Khê

Thực hiện quy định về công khai nội dung đăng ký của đồng chí bí thư cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)”, theo đó, đồng chí Bí thư Thị ủy công khai nội dung bản Kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện trong năm 2020.
Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê trân trọng giới thiệu toàn văn Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Lịch

03/02/2020

01/01/2020


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017