CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Thanh Nga, phường An Tân, Thị xã An Khê


 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Minh Quế, phường An Tân, Thị xã An Khê

 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Văn Nam, phường An Tân, Thị xã An Khê 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Duy Trinh, phường An Tân, Thị xã An Khê

 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Huệ, phường An Tân, Thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Minh, phường An Tân, Thị xã An Khê


 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Hoàng Thị Ánh Nguyệt, phường An Tân, Thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Trần Văn Lộc, phường An Tân, Thị xã An Khê

 

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây lâu năm của Ông(Bà): Trần Văn Phước, phường An Tân, Thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BL 662296, cấp cho ông(bà): Đào Quang Trình, Lê Thị Lan, Tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

20/09/2017

20//9/2017


|<<...51 52 53 54 55 56 57>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017