CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Ngọc Lý

Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Ngọc Lý

24/04/2018

Đã biết

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Phúc

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Phúc

24/04/2018

Đã biết

Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Hương

Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Hương

24/04/2018

Đã biết

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Thị Mỹ Dung

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Thị Mỹ Dung

06/04/2018

Đã biết

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 06/04/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Văn Thành

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 06/04/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Văn Thành

06/04/2018

Đã biết

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 06/04/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Văn Bản, Nguyễn Thị Hoa

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 06/04/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Văn Bản, Nguyễn Thị Hoa

06/04/2018

Đã biết

Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Bí thư Thị ủy An Khê

Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê

20/03/2018

-

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tùng

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tùng

12/03/2018

Đã biết

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Đinh Văn Tỵ, Nguyễn Thị Thùy Dung

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Đinh Văn Tỵ, Nguyễn Thị Thùy Dung

02/02/2018

Đã biết

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Tăng Thị Đào

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Tăng Thị Đào

02/02/2018

Đã biết


|<<...51 52 53 54 55 56 57 58 59 60...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017