CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Mẫu báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Mẫu báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

N/A

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Đài TT-TH thị xã

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Đài TT-TH thị xã

Đã biết

Quyết định về giao biên chế Cơ quan hành chính và Đơn vị sự nghiệp thị xã

Quyết định về giao biên chế Cơ quan hành chính và Đơn vị sự nghiệp thị xã

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018

Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018 

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018 

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng ban QL nhà máy rác và dịch vụ đô thị

Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng ban QL nhà máy rác và dịch vụ đô thị

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng thị xã

Quyết định bổ nhiệm giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng thị xã

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thị xã 4/2018

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thị xã

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng chuyên môn thị xã

Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng chuyên môn thị xã

Đã biết


|<<...51 52 53 54 55 56 57>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017