CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê

PPhê duyệt đề cương và dự toán dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  

24/02/2021

24/02/2021

Về việc thu hồi đất trông cây lâu năm của ông (bà) Tô Thị Xang

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc thu hồi đất trông cây lâu năm.

04/02/2021

04/02/2021

Về việc thu hồi đất trông cây lâu năm của ông (bà) Nguyễn Văn Điệp

Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê Về việc thu hồi đất trông cây lâu năm

04/02/2021

04/02/2021

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê Về việc thu hồi đất trông cây lâu năm

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê Về việc thu hồi đất trông cây lâu năm

04/02/2021

04/02/2021

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thị xã An Khê

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

03/02/2021

03/02/2021

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

29/01/2021

29/01/2021

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã An Khê

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

25/01/2021

25/01/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

25/01/2021

N/A

33/QĐ-UBND ngày 07/01/2021

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai

07/01/2021

07/01/2020

02/KL-UBND ngày 28/12/2020

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân...

28/12/2020

28/12/2020


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017