CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


1644/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1644/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1645/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1645/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1646/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1646/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1647/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1647/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1648/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1648/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1649/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1649/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1650/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1650/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1651/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1651/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1652/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1652/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019

1653/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

1653/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức

29/07/2019

29/7/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017