CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


145/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2021

18/12/2020

18/12/2020

107/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về danh mục dự án, công trình đầu tư công dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

107/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về danh mục dự án, công trình đầu tư công dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

31/07/2020

31/7/2020

108/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về danh mục dự án, công trình đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến khởi công năm 2021

108/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về danh mục dự án, công trình đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến khởi công năm 2021

31/07/2020

31/7/2020

109/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

109/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

31/07/2020

31/7/2020

101/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thị xã

101/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thị xã

31/07/2020

31/7/2020

102/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuản quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

102/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuản quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

31/07/2020

31/7/2020

103/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2019

103/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2019

31/07/2020

31/7/2020

61/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định kế hoạch đầu tư, phân bổ đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương và thống nhất danh mục công trình khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2019

61/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định kế hoạch đầu tư, phân bổ đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương và thống nhất danh mục công trình khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2019

20/12/2018

20/12/2019

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII

Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã An Khê về kết quả kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII
 

27/12/2017

Đã biết

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017