CHUYÊN MỤC

cctc.jpg
 

I. Khái quát chung tình hình bộ máy
      Hiện nay, toàn Đảng bộ có 52 tổ chức cơ sở Đảng (16 Đảng bộ và 36 Chi bộ cơ sở), với 164 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 90 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ 2.204 đảng viên (trong đó: dự bị 119 đ/c, nữ 872 đ/c, dân tộc thiểu số 60 đ/c, tôn giáo 22 đ/c)

      - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020: 35/37 đ/c. Trong đó, nữ 06 đ/c (17,14%), dân tộc thiểu số 02 đ/c (5,71%).
      - Trình độ các mặt: Học vấn trung học phổ thông 36 đ/c (100%); chuyên môn: sau đại học 03 đ/c (8,33%), đại học 30 đ/c (83,33%), cao đẳng 01 đ/c (2,78%), trung cấp 02 đ/c (5,56%); lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 32 đ/c (88,89%), trung cấp 04 đ/c (11,11%).
      - Ban Thường vụ Thị ủy gồm 10 đồng chí.
      - Thường trực Thị ủy: 03 đ/c (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Đinh Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đ/c Nguyễn Hùng Vỹ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã).
      - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy gồm 05 cơ quan: Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy và Văn phòng Thị ủy. Tổng số cán bộ, công chức, người lao động: 33 đồng chí. Trong đó, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: 30 đồng chí, hợp đồng trong chỉ tiêu: 02 đồng chí, 01 hợp đồng lao động.
II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng
1- Thường trực Thị ủy
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Xuân Phước
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Bí thư Thị ủy
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đinh Văn Cương
- Năm sinh: 21/02/1980
- Quê quán: Kông Bờ La - Kbang - Gia Lai
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.012 - 0905.514.000
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Hùng Vỹ
- Năm sinh: 21/4/1970
- Quê quán: Xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 02693.833.328 - 0904.450.169
2- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thị ủy
* Ban Tổ chức Thị ủy (06 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
- Năm sinh: 30/11/1983
- Quê quán: Quảng Thành – Quảng Điền - TT Huế
 Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.304 - 0976.206.898
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
* Ban Tuyên giáo Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Châu
- Năm sinh: 1980
- Quê quán: 
- Chức vụ: UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.311 - 0914.234525
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Kim Hương
- Năm sinh: 21/11/1970
- Quê quán: Bình Giang - Vĩnh Thạnh - Bình Định
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.006 - 0905.154.357
 
* Ban Dân vận Thị ủy ( 04 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Huỳnh Minh Thiện
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832005 - 0984.021408
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hồ Đắc Thắng
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.538.687 -
 
* Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg Họ và tên: Hồ Ngọc Đại
- Năm sinh: 02/02/1970
- Quê quán: Bình Hòa - Tây Sơn - Bình Định
- Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.299 - 0905.218.113
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hồ Bảo Châu
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832.299 - 0945.772.004
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Đình Ý
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Ủy viên UBKT Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.832299 - 0982.034.779
* Văn phòng Thị ủy (11 người)
   
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Võ Thị Hồng Thắm
- Năm sinh: 06/02/1988
- Quê quán: Nhơn Hạnh – An Nhơn – Bình Định
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thị ủy
- Số điện thoại:
02693.532811 - 0935.463.369
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Đỗ Bảo Châu
- Năm sinh: 08/05/1982
- Quê quán: Tây Giang – Tây Sơn – Bình Định
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thị ủy
- Số điện thoại: 02693.833.819 - 0905010568
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017