Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
 
* Tổ chức bộ máy quản lý hành chính Nhà nước:
Phường An Bình với nhiệm vụ xây dựng đảng, bộ máy chính quyền luôn được cấp trên quan tâm kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng về nhân sự, cụ thể:
- Giai đoạn 2004-2005
Đồng chí: Đinh Vạn Tân – Bí thư Đảng ủy phường
Đồng chí: Nguyễn Nhơn – Phó bí thư TT Đảng ủy phường
Đồng chí: Vũ Nguyên Hoàng – Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường
Đồng chí: Đỗ Thanh Lên – Phó chủ tịch UBND phường
Đồng chí: Lý Đức Thắng –  CT UBMTTQVN phường
Đồng chí: Đỗ Tấn Chiến – Bí thư Đoàn TNCSHCN phường
Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy – CT. Hội LHPN phường
Đồng chí: Nguyễn Đức Toàn – Đảng ủy viên
Đồng chí: Nguyễn Công Tấn – Đảng ủy viên
- Giai đoạn 2006-2010
Đồng chí: Nguyễn Thị Loan – Bí thư Đảng ủy phường
Đồng chí: Nguyễn Nhơn  - Phó bí thư Đảng ủy phường
Đồng chí: Vũ Nguyên Hoàng – Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường
Đồng chí: Đinh Vạn Tân – Chủ tịch HĐND phường
Đồng chí: Đỗ Thanh Lên – Đảng ủy viên – Phó CT UBND phường
Đồng chí: Đinh Ngọc Thắng - Đảng ủy viên – Phó CT UBND phường
Đồng chí: Lý Đức Thắng –  CT UBMTTQVN phường
Đồng chí: Đỗ Tấn Chiến – Bí thư Đoàn TNCSHCN phường
Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy – CT. Hội LHPN phường
Đồng chí: Nguyễn Đức Toàn – Đảng ủy viên – CT.UBMTTQVN phường
Đồng chí: Nguyễn Công Tấn – Đảng ủy viên -  CT. Hội Nông dân phường
Đồng chí: Vũ Như Phượng – Đảng ủy viên – Trưởng Công an phường
Đồng chí: Nguyễn Thị Huê – Đảng ủy viên – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
- Giai đoạn 2010 -  2015, 2016 đến 11/2020
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuân– TUV, Bí thư Đảng ủy phường (2010 – 2015)
Đồng chí: Lê Thị Hồng Minh –TUV, Bí thư Đảng ủy phường(2015 đến nay)
Đồng chí: Đinh Ngọc Thắng – Phó bí thư Đảng ủy phường ( 11/2015)
Đồng chí: Vũ Nguyên Hoàng  - Chủ tịch UBND phường (2004 – 2016)
Đồng chí:  Võ Thanh Bảo– CT. UBND phường ( 11/2016 đến 11/2020)
Đồng chí: Đỗ Tấn Chiến – Phó CT . UBND phường
Đồng chí: Nguyễn Kim Vinh – Phó CT UBND phường
Đồng chí: Lê Đình Tuân – Đảng ủy viên – PCT. HĐND phường
Đồng chí: Nguyễn Đức Tất – Đảng ủy viên
Đồng chí: Trương Thị Tứ – Đảng ủy viên
Đồng chí: Trương Thị Như Hoa – Đảng ủy viên
Đòng chí: Phan Đình Nguyên – Đảng ủy viên
- Giai đoạn từ tháng 11/2020 - nay
Đồng chí: Võ Thanh Bảo– TUV, Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND phường 
Đồng chí: Phương Thị Bình – Phó bí thư Đảng ủy phường (07/2020)
Đồng chí: Lưu Trung Dũng  - Chủ tịch UBND phường (tháng 11/2020)
Đồng chí: Đỗ Tấn Chiến – Phó CT . UBND phường
Đồng chí: Lê Đình Tuân – Đảng ủy viên – PCT. HĐND phường
Đồng chí: Nguyễn Đức Tất – Đảng ủy viên
Đồng chí: Đào Thị Diễm Hương – Đảng ủy viên
Đồng chí: Nguyễn Kim Vinh – Đảng ủy viên
Đồng chí: Phan Đình Nguyên – Đảng ủy viên
Đồng chí: Phan Thanh Giang - Đảng ủy viên

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: ... Quang Trung - phường An Bình - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anbinh.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Bình
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png