Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
ttgd.png
 
1. Về lĩnh vực kinh tế
- Tiểu thủ công nghiệp- Thương mại- Dịch vụ:
Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Giá trị thu nhập từ ngành CN-TTCN đến năm 2015 đạt 34,67 tỷ đồng đạt 157,21% so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất tương đối ổn định, có thị trường tiêu thụ rộng, có sự gắn kết với vùng nguyên liệu nên đảm bảo duy trì nhịp độ phát triển.
Hoạt động thương mại – dịch vụ đạt 49,33 tỷ đồng. Với cơ chế mở rộng khuyến khích đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề, dịch vụ, thương mại... trên địa bàn ngày càng phát triển.
-  Nông nghiệp:
Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất rau thương phẩm kết hợp với chăn nuôi và đặc biệt là chăn nuôi bò. Tích cực đưa khoa học công nghệ vào sản xuất như sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap, tiết kiệm phân bón, an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Nhờ vậy tổng sản lượng cây trồng hàng năm đều tăng, diện tích gieo trồng đến năm 2015 đạt 740ha ( trong đó diện tích rau màu chiếm gần 80%).
- Công tác quy hoạch, quản lý đất đai và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật:
- Công tác quy hoạch được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch chung của thị xã. Đã hoàn thành quy hoạch khu văn hóa thể thao, quy hoạch mở rộng Chợ Đồn và các khu dân cư trên địa bàn.
-Công tác quản lý sử dụng đất thường xuyên được quan tâm, đã xây dựng được kế hoạch sử dụng đất của phường đến năm 2020. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kế hoạch đề ra, đến nay tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đạt hơn 80%. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép giảm nhiều so với trước, những tranh chấp khiếu nại của nhân dân về đất đai luôn được giải quyết kịp thời.
- Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được quan tâm đúng mức Trong nhiệm kỳ qua nhiều công trình đã được đầu tư nâng cấp với tổng vốn đầu tư 32 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước 30,8 tỷ đồng), làm mới 2,163km đường bê tông xi măng, số tiền huy động đóng góp của nhân dân 1,2 tỷ đồng.
          - Tài chính ngân sách phường:
Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách và đã đề ra nhiều giải pháp để thu ngân sách đạt hiệu quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2015 đạt khoảng 2,288 tỷ đồng.
          -  Củng cố phát triển quan hệ sản xuất mới:
Trên địa bàn phường hiện có 1 hợp tác xã hoạt động tổng hợp tuy bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng dần đã đi vào ổn định và thu được những kết quả nhất định.
2.  Văn hóa- Xã hội:
- Giáo dục – Đào tạo:
Trên địa bàn phường có 03 cơ sở giáo dục công lập và 01 nhóm lớp mầm non tư thục, với 52 lớp và 1,900 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi bình quân hàng năm đạt trên 46%; 100% giáo viên đạt chuẩn và vượt chuẩn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học từng bước được đầu tư xây dựng. Trong 5 năm đã đầu tư 8,2 tỷ đồng xây dựng trường học (trong đó từ nguồn ngân sách nhà nước 7,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 0,8 tỷ đồng). Đến nay 03 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường đều đạt chuẩn quốc gia.
Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt 100%. Đến nay phường đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giữ vững phổ cập giáo dục THCS; công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua Quỹ khuyến học của phường và tổ dân phố đã huy động được trên 440 triệu đồng, đã kịp thời động viên, khích lệ, quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lê chăm ngoan, học giỏi.
-  Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:
Toàn phường có 05 cụm loa truyền thanh, các tổ dân phố đều được trang bị hệ thống loa đảm bảo kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chú trọng đến cuối năm 2014 toàn phường có 1.600 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 3 cơ quan văn hóa và 7 tổ dân phố văn hóa, 10/10 tổ dân phố xây dựng quy ước.
Hoạt động thể dục thể thao được Nhà nước và cộng đồng quan tâm trở thành nhu cầu thường xuyên của mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, tỷ lệ người tham gia thể dục thể thao thường xuyên khoảng hơn 40% dân số.
- Công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:
Phường có 01 trạm y tế gồm 6 cán bộ nhân viên trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 điều dưỡng trung học, 1 y tá sơ học, 1 nữ hộ sinh. Chất lượng đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng tại trạm đã ngày một được nâng lên cả về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm. Cơ bản đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Các chương trình y yế quốc gia được triển khai có hiệu quả, nhất là: chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình...
- Thực hiện các chính sách- Xã hội:
Trong nhiệm kỳ qua chính sách đối với người có công, các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đúng mức. Các chính sách xã hội được tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của nhà nước và thẩm quyền được phân cấp. Ngoài các chế độ chính sách quy định địa phương tích cực xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, các Quỹ nhân đạo từ thiện, kịp thời giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,55% năm 2011 xuống còn 1,8% năm 2015.
Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được 120 triệu đồng. Xây dựng 02 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 100 triệu đồng.
Thực hiện quy hoạch và đề nghị UBND thị xã cấp đất ở và đất sản xuất cho 10 hộ nghèo với diện tích 450m2/hộ.
3. Công tác nội chính:
- Công tác Tư pháp
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm lãnh đạo, trong nhiệm kỳ chính quyền và các ban ngành đoàn thể đã phối hợp tổ chức hơn 160 đợt tuyên truyền với hơn 6,5 ngàn lượt người tham dự.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, hòa giải ở cơ sở được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các tổ hòa giải cơ sở và ban hòa giải của phường đã tiếp nhận giải quyết 88 trường hợp, trong đó hòa giải thành 63 trường hợp, giải quyết theo thẩm quyền 2 trường hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 23 trường hợp.
Kịp thời quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.
- Công tác quốc phòng – quân sự địa phương
Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm đúng mức, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác trực bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu theo đúng kế hoạch của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu trên giao ( 80 cán bộ, chiến sỹ), huấn luyện đạt kế hoạch với 100% quân số tham gia, trên 75% đạt khá giỏi; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ-TW của Bộ Chính trị đạt kết quả khá. Công tác quản lý quân dự bị động viên đạt yêu cầu đề ra, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện nghiêm túc. Công tác đăng ký, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đúng quy trình, quy định, giao quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân luôn được chú trọng, chi bộ quân sự thường xuyên được củng cố kiện toàn. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên được chú trọng, hàng năm kết nạp từ 1 – 2 đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên.
- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định và được giữ vững, các tình huống phức tạp dễ xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự đã kịp thời ngăn chặn. Số vụ việc về an ninh, trật tự năm sau giảm nhiều hơn năm trước, trật tự an toàn giao thông cơ bản đảm bảo. Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tốt. Xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng, hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đến nay 10 tổ dân phố và 3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, Phường được UBND thị xã công nhận phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
3. Xây dựng hệ thống chính trị
- Công tác xây dựng Đảng:
Công tác chính trị tư tưởng được đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện giáo dục Chủ nghĩa Mác- Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã tổ chức 40 hội nghị với hơn 5.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị trong hội viên, đoàn viên theo Kế hoạch của Đảng ủy, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên.
Xác định đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “ Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đảng bộ đã tập trung quán triệt Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa Kế hoạch hàng năm của Thị ủy, Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện và đã triển khai các đợt học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ Chính trị và 03 năm thực hiện “ Sổ tay làm theo gương Bác” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng.
Thực hiện Nghị quyết 42-NQ-TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng, công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo cán bộ cũng được quan tâm đúng mức, đến cuối năm 2014 đã cử hơn 110 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ do thị xã tổ chức, 01 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 11 cán bộ học trung cấp chính trị. Đến cuối nhiệm kỳ 100% đảng viên đương nhiệm có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp cụ từ trung cấp trở lên (06 trình độ đại học).
Công tác quản lý, phân công đảng viên được chú trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã phân công đảng viên ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, đảng viên được phân công giữ các chức danh tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tại tổ dân phố tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung đảng ủy viên, đảng viên được phân công đều phát huy vai trò, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, dân chủ khách quan, không chạy theo thành tích kết quả phân loại hàng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt trở lên trong đó trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm bình quân gần 99,70% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong đó 90% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,3 không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, hàng năm đảng ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quy định, quy trình của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã tiến hành kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, nguyên tắc của Đảng, chính sách pháp luậ của Nhà nước, 15 chi bộ trực thuộc, 03 đảng ủy viên cùng cấp, 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 01 cuộc kiểm tra tài chính Đảng ủy. Hàng năm, các chi bộ trực thuộc kiểm tra thường xuyên 50% đảng viên sinh hoạt và tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên nhất là đối với cán bộ chuyên trách, công chức. Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định, đánh giá rõ rang và khách quan ưu điểm, tồn tại hạn chế cần khắc phục của đối tượng được kiểm tra, giám sát.
Nhiệm kỳ qua đảng ủy đã đề nghị Thị ủy thi hành kỷ luật khai trừ 01 đảng viên, xóa tên 01 đảng viên do vi phạm điều lệ Đảng. Giải quyết kịp thời 01 trường hợp khiếu nại liên quan đến đảng viên. Việc xem xét đề nghị xử lý kỷ luật Đảng, giải quyết đơn thư kịp thời, công minh, đảm bảo tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận và nhất là việc triển khai phong trào thi đua “ Dận vận khéo”, đã thường xuyên triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó đã động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, đồng thuận xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân trên địa bàn.
- Công tác xây dựng chính quyền
Hội đồng nhân dân được củng cố, đổi mới hoạt động và có chất lượng, đại biểu Hội đồng nhân dân đã phát huy được vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chất lượng, nội dung các kỳ họp được nâng lên, bên cạnh việc quyết định các nội dung quan trọng của địa phương, đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn và trả lời chất vân của Thường trực HĐND và các vị đại biểu có nhiều tiến bộ.
Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBND phường, các tổ dân phố được quan tâm củng cố. Đội ngũ cán bộ, công chức phường đảm bảo đủ trình độ chuyên môn, chính trị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Công tác cải các hành chính đạt được kết quả khả quan, chú trọng cải tiến phương thức quản lý và lề lối làm việc, đã giải quyết tương đối kịp thời yêu cầu của công dân.
- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân
Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trân và các đoàn thể gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, cụ thể. Tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, đồng thuận xây dựng địa phương ổn định và phát triển. Chủ động triển khai trong đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp tốt với chính quyền và cơ quan chức năng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “ ngày vì người nghèo” giupa đỡ các hộ nghèo sữa chữa, xây dựng để có nhà ở ổn định và giúp vốn cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Công tác đề ơn đáp nghĩa; Công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội. Chủ trì phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình áp dụng tiến bộ vào sản xuất. bên cạnh đó thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
Bộ máy Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung về địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng những ý kiến chính đáng của nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên vào tổ chức, đến nay tỷ lệ đoàn viên, hội viên được tập hợp vào tổ chức: Đoàn thanh niên 78%, hội liên hiệp thanh niên 70%, Hội phụ nữ 92,3%, Hội nông dân 75%, Hội Cựu chiến binh 100%. Trong nhiệm kỳ qua Mặt trận và các đoàn thể phường đều được cấp trên xếp loại vững mạnh, xuất sắc, đề nghị các cấp khen thưởng.
 

 

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: ... Quang Trung - phường An Bình - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anbinh.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Bình
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png