Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map

Mục tiêu chất lượng ISO năm 2021

31/12/2020
Mục tiêu chất lượng năm 2021
STT Mục tiêu chất lượng Đo lường

Biện pháp thực hiện

Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn thành
1 Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Tháng 12/2021
 • Hàng tháng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công việc của bộ phận;
 • Phân công nhiệm vụ, sắp xếp công việc cụ thể cho các bộ phận, công chức, người lao động trong bộ phận để thực hiện;
 • Cuối mỗi quý tổng hợp xem xét, đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch công việc trong tháng của bộ phận.
31/12/2020 31/12/2021
2 Tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quy trình của Hệ thống tài liệu nội bộ thường xuyên được duy trì, sắp xếp theo trình tự, có danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ:
 
 
100% Tài liệu, hồ sơ
 • Tiến hành rà soát, sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ, lập các danh mục và tuân thủ các bước theo quy trình kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ
 • Đảm bảo tài liệu, hồ sơ không bị thất lạc, dễ nhận biết và thuận tiện cho việc truy cập sử dụng;
 • Đề xuất và trang bị đầy đủ các phương tiện văn phòng phẩm phục vụ cho công tác lưu trữ: Giá, kệ, kẹp….;
 • Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
31/12/2020 31/12/2021
3 Bảo đảm ít nhất 85% công chức, người lao động được qua lớp đào tạo và bồi dưỡng về các nội dung quản lý Nhà nước 85% Cán bộ, công chức
 • Thường xuyên xem xét, đánh giá và cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo về các nội dung quản lý Nhà Nước
31/12/2020 31/12/2021
4 Thủ tục hành chính được xử lý đúng thời gian quy định tại các văn bản pháp quy liên quan  
100%
 • Tiếp nhận và phân công cán bộ của  phòng nhanh chóng, kịp thời xem xét, xử lý hồ sơ;
 • Thường xuyên tổ chức phổ biến, đào tạo hướng dẫn cho các cán bộ trong phòng nghiên cứu, triển khai áp dụng đầy đủ các thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
 • Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
31/12/2020 31/12/2021
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 11 Nguyễn Trung Trực - phường An Phú - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3533134
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anphu.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phú
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png