Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
[2023] kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Thực hiện Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/20.. của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát thủ tục hành chính năm 2023;
Default news teaser image
Công khai Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Khê năm 2022
Công khai Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Khê năm 2022

Default news teaser image
Công khai Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê đến năm 2030
Công khai Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê đến năm 2030

Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Kế hoạc phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Kế hoạc phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020-2025
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020-2025

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 11 Nguyễn Trung Trực - phường An Phú - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3533134
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anphu.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phú
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png