Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
* BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
- Đ/c Phan Mạo (2003-2006)
- Đ/c Huỳnh Văn Vang (2006-2009)
- Đ/c Nguyễn Đức Thành (2009-2014)
- Đ/c Trần Thanh Hải (2014-2020)
- Đ/c Trần Thị Khuyên (2020-2021)
- Đ/c Trịnh Thị Lê (2022 đến nay)


* CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
- Ông Lại Thanh Tùng (2003-2005)
- Ông Dương Ngọc Quảng (2005-2010)
- Bà Lê Thị Ngần (2010-2016)
- Ông Trần Thanh Hải (2016-nay)
​​
* CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ông Nguyễn Tăng Hương (2003-2005)
- Ông Đoàn Đức Liên (2005-2010)
- Ông Phạm Thanh Long (2010-2016)
- Ông Trần Ngọc Vũ Tùng (2016-nay)
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 11 Nguyễn Trung Trực - phường An Phú - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3533134
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anphu.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phú
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png