Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Default news teaser image
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
- Email: thaontt.ankhe@gialai.gov.vn
- Số điện thoại: 0387833260


Default news teaser image
Bà: Đặng Thị Như Thắm
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
- Email: thamdtn.ankhe@gialai.gov.vn
- Số điện thoại: 0968880379


Default news teaser image
Văn Thị Hoa
- Chức vụ: Tài Chính - Kế toán
- Email:hoavt.ankhe@gialai.gov.vn                    
- Số điện thoại:0987112903

Ông Nguyễn Toàn Thịnh
- Chức vụ: Văn phòng- Thống kê
- Email:thinhnt.ankhe@gialai.gov.vn                    
- Số điện thoại:0985029491

 

Bà Nguyễn Thị Hậu
- Chức vụ: Tài chính- Kế toán
- Email: haunt.ankhe@gialai.gov.vn                  
- Số điện thoại:0935075637


Ông Thân Ký Văn
- Chức vụ: Tư pháp- Hộ tịch
- Email: vantk.ankhe@gialai.gov.vn                   
- Số điện thoại:0977172220


Ông Huỳnh Phú Thủ
- Chức vụ: Địa chính –Xây dựng-ĐT&MT
- Email: Thuhp.ankhe@gialai.gov.vn                  
- Số điện thoại:0935.946.989

Bà Trần Thị Ngọc Tuyết
- Chức vụ: Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa)
- Email: tuyetttn.ankhe@gialai.gov.vn                  
- Số điện thoại:0377.016.278

Bà Trần Thị Mỹ Dung
- Chức vụ: Văn hóa - Xã hội(phụ trách lĩnh vực xã hội)
- Email: dungttm.ankhe@gialai.gov.vn                  
- Số điện thoại:0394.861290

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png