Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Tổ chức bộ máy quản lý hành chính Nhà nước:
          An Phước với nhiệm vụ xây dựng đảng, bộ máy chính quyền luôn được cấp trên quan tâm kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng về nhân sự, cụ thể:       
          - Giai đoạn 2009 – 2011
             Đồng chí:  Dương Thanh Hà – Bí thư chi ủy phường
             Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệm – CT UBND Phường.
          - Giai đoạn 2011-2012:
             Đồng chí: Đinh Văn Cương – Bí thư Đảng ủy Phường.
             Đồng chí: Phạm Phú Vinh –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường.
             Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệm – CT UBND Phường.
          - Giai đoạn 2013 - 2019
             Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệm – Bí thư Đảng ủy Phường.
             Đồng chí: Phạm Phú Vinh –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường. ( 2013-2015)
             Đồng chí: Hồ Hữu Mạnh –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường. ( 2015- 3/2019)
             Đồng chí: Đinh Thanh Hải –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường. (3/2019 – đến nay)
             Đồng chí: Đỗ Thanh Tùng – CT UBND Phường.
          - Giai đoạn 2010-2015
             Đồng chí: Đinh Văn Cương – Bí thư đảng bộ Phường
             Đồng chí: Phạm Phú Vinh- Phó bí thư
             Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệm, chủ tịch UBND phường
             Đồng chí: Đỗ Thanh Tùng – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Bùi Thị Hồng Quyết – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Nguyễn Văn Phương – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Ngô Thiện Hưng – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Nguyễn Hoài Phú – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Vũ Đình Liêu – Đảng ủy viên
          - Giai đoạn 2015 đến 14/7/2020.
             Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệm – Bí thư đảng bộ Phường
             Đồng chí: Hồ Hữu Mạnh –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường. ( 2015- 3/2019)
             Đồng chí: Đinh Thanh Hải –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường. (3/2019)
             Đồng chí: Đỗ Thanh Tùng – CT. UBND phường ( 2015- 3/2019).
             Đồng chí: Lương Trung Dũng – PCT. UBND phường ( 2015- 4/2019)
             Đồng chí: Lương Trung Dũng –CT. UBND phường (4/2019)
             Đồng chí: Khưu Doãn Huân – PCT. UBND phường (4/2019 – đến 14/7/2020)
             Đồng chí: Bùi Thị Hồng Quyết – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Nguyễn Văn Phương – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Nguyễn Thanh Hường – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Nguyễn Hoài Phú – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Vũ Đình Liêu – Đảng ủy viên (2015- 4/2018)
.            Đồng chí: Vũ Hoài Nam- Đảng ủy viên (28/5/2020)
.            Đồng chí: Phạm Thế Hà-Đảng ủy viên (28/5/2020)
.            
             - Giai đoạn từ 15/7/2020 đến nay

.            Đồng chí: Nguyễn Trung Hải - Bí thư Đảng ủy phường (15/7/2020 - 30/11/2022)
             Đồng chí Trần Công - Bí thư Đảng ủy phường (từ ngày 04/4/2023 đến nay)
             Đồng chí: Đinh Thanh Hải –  Phó Bí thư Đảng ủy Phường

             Đồng chí: Lương Trung Dũng – CT. UBND phường 
             Đồng chí: Nguyễn Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND phường (tháng 3/2021 đến nay)
             Đồng chí: Bùi Thị Hồng Quyết – Phó Chủ tịch HĐND phường
             Đồng chí Nguyễn Văn Phương - CT UBMTTQVN phường 

             Đồng chí: Nguyễn Hoài Phú – Đảng ủy viên
             Đồng chí: Vũ Hoài Nam - Đảng ủy viên
.            Đồng chí: Phạm Thế Hà - Đảng ủy viên

.          
.      
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png