Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
ttgd.png

          1.Về lĩnh vực kinh tế.
          1.1.Tốc độ tăng trưởng kinh tế :
          -Tổng san phẩm xã hội  năm 2015 ước đạt 45 tỷ  đồng , thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/ người/ năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương từ năm 2010-2015 bình quân đạt 10%. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sự sinh trưởng và phát triển các loại cây trồng chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi như: thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên được sự lãnh đạo của Đảng ủy, nhân dân gieo trồng đúng thời vụ, phòng chống sâu bệnh kịp thời, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi đúng hướng nên kết quả thực hiện đạt cao hơn so với kế hoạch.
          - Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp : Tổng đàn gia súc trên địa bàn phường đến năm 2015 là 2.100 con, trong đó: Đàn trâu: 40 con tăng gấp 2 lần so với năm 2010; Đàn bò 860 con ( bò lai: chiếm 70% tăng 20% so với năm 2010) tăng 1,43 lần so với năm 2010, Đàn heo: 1.200 con tăng gấp 3 lần so với năm 2010 trong đó (heo hướng nạc chiếm 80% tăng 30% so với năm 2010). Phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức tiêm phòng cho đàn gia, súc gia cầm. Trong nhiệm kỳ qua trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.Diện tích nuôi trồng thủy sản của nhân dân trên địa bàn phường chủ yếu là nuôi ở các ao, bàu nhỏ trên địa bàn nhằm kết hợp nuôi cá và tận dụng nguồn nước để phục vụ cho sản xuất cây nông nghiệp là chính. Năm 2009 Nhà nước đầu tư công trình thủy điện An khê –Ka nat diện tích mặt nước của lòng hồ thủy điện lớn nhưng công tác tích trữ nước không đảm bảo, thất thường .Với phong tục tập quán của người dân địa phương chủ yếu sản xuất các loại cây trồng trên cạn hạn chế về trình độ nuôi trồng các loại thủy hải sản . Nên trong thời gian qua chưa mạnh dạn đầu tư kinh tế cho nghề nuôi trồng thủy hải sản..
          - Sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ
          - Công nghiệp tiểu thủ công, thương mại - dịch vụ đã dần dần phát triển góp phần làm đa dạng, phong phú chủng loại các mặt hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân. Trên địa bàn phường có 04 cơ sở xay sát và 14 cơ sở buôn bán nhỏ lẻ, 35 chiếc xe ( xe tải, xe độ ) để vận chuyển hàng hóa cho nhân dân, 18 chiếc máy cày (lớn, nhỏ), 11 máy tuốt lúa. Nhìn chung, lĩnh vực  này ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương .
          1.2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội:
           - Công tác quản lý đất đai được quản lý chặt chẽ, công tác kiểm tra được tổ chức thường xuyên, hạn chế việc lấn chiếm đất đai xây dựng nhà trái phép, chuyển nhượng không đúng quy định của pháp luật. Thống kê, quản lý chặt diện tích quỹ đất 5% để đưa vào sử dụng có hiệu quả. Xét cấp đổi GCN QSDĐ cho nhân dân kịp thời. Phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý những vi phạm về đất đai và xây dựng nhà trái phép, đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các đề án của Thị xã và của quốc gia, đặc biệt là Công trình thủy điện An Khê-Ka nát nên đã hạn chế khiếu kiện của nhân dân.Trong nhiệm kỳ qua những tranh chấp của nhân dân về đất đai, nhà ở tuy có xảy ra nhưng không nhiều và đã giải quyết dứt điểm.  
          - Công tác quản lý và khai thác hệ thống thủy lợi và Trạm bơm thủy điện đạt hiệu quả tốt. Trên địa bàn phường có 34 công trình ao, bàu, đập. Phường đã thành lập Ban Quản lý Thủy lợi để quản lý và khai thác việc tưới, tiêu phục vụ hiệu quả sản xuất của nhân dân trong nhiệm kỳ qua đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình bị xuống cấp để đảm bảo công tác tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 06 công trình với tổng kinh phí 790.138.000đ và tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản có hiệu quả ước tính đến năm 2015 đạt 30 tấn (trong đó gồm nuôi trồng và khai thác tự nhiên)
          - Hệ thống mạng lưới điện quốc gia phát triển rộng khắp trên địa bàn, 100% hộ dân có điện sinh hoạt. Mạng lưới bưu chính – viễn thông trong những năm qua đang từng bước hiện đại hóa, chất lượng dịch vụ được nâng cao, hiện đã phủ kín trên địa bàn phường.Trụ sở UBND, trạm y tế, các trường đều có điện thoại cố định. Việc sử dụng Internet của cán bộ hầu hết đều sử dụng thành thạo máy vi tính  phục vụ tốt cho giải quyết công việc. hoạt động thông tin liên lạc thông suốt đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của người dân địa phương.Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường không ngừng được cải thiện; nhờ vậy, bước đầu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho phát triển kinh tế của phường, hình thành dần bộ mặt đô thị.     
          - Công tác xây dựng cơ bản: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống  kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội và an ninh-quốc phòng của địa phương. Đảng bộ đã chủ động có kế hoạch huy động mạnh mẽ tiềm lực trong nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” triển khai thi công xây dựng các tuyến đường bê tông xi măng trên toàn phường tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện được 2.367,5m đường bê tông xi măng, với tổng kinh phí :2.618.384.000 đồng; xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng gồm ( 04 trụ sở tổ dân phố; hạng mục nhà vệ sinh, giếng khoan, công hàng rào, nhà xe trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và trường mẫu giáo Bình Minh, công trình cổng ngõ, cột cờ, sân bê tông, sang nền của trụ sở UBND phường với tổng kinh phí trên: 3.326.491.000đ . Hiện đang xây dựng Hội trường UBND phường với kinh phí trên 01 tỷ đồng. 
          - Công tác bảo vệ môi trường sinh thái được địa phương quan tâm thường xuyên .Nhất là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ý thức được công tác bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ chung của toàn xã hội.                                    
          1.3. Về  tài chính-ngân sách: Công tác tài chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc duy trì hoạt động của bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đảng bộ đã đề ra chủ trương tập trung khai thác triệt để mọi nguồn thu, tiết kiệm chi thường xuyên. Nhờ vậy, năm 2010 tổng thu đạt 108,98%, chi ngân sách đạt 133,44% kế hoạch đến cuối năm 2014  tổng thu đạt 113%, chi ngân sách ước thực hiện đạt 100% kế hoạch. Năm 2015 thu ngân sách ước đạt 100% . Bên cạnh tập trung thu ngân sách theo chỉ tiêu thì công tác vận động đóng góp của nhân dân và tận thu các khoản khác đạt kết quả cao: 182.265.000 đồng.
          2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội :
          2.1.  Giáo dục- Đào tạo:
           Trên địa bàn phường có 01 trường Tiểu học Lê thị Hồng Gấm ( với 10 lớp học ,  19 giáo viên, nhân viên và 261 học sinh) và 01 khu vực trường mẫu giáo thuộc trường mẫu giáo Bình Minh 03 lớp với 83 học sinh) Trong  những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo; cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đã từng bước được đầu tư xây dựng đã tiến hành xây dựng, tu sửa  các công trình của 02 trường với tổng kinh phí gần 02 tỷ đồng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học cơ bản đầy đủ.
          Việc dạy và học có nhiều cố gắng vượt bậc, hiệu quả không ngừng nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng: hàng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%; số lượng học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước; đội ngũ Thầy, cô giáo có trình độ chuyên môn không ngừng được nâng lên (đại học 11 giáo viên chiếm 78,5%, trung cấp 03 giáo viên chiếm 21,4%). Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả. Nhiều thầy, cô giáo thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.   
          Hằng năm tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt theo đúng kế hoạch.Bên cạnh đó công tác xã hội hóa giáo dục được nâng lên.
          2.2. Văn hoá-thông tin, thể dục-thể thao:
          Kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; Phục vụ tốt các ngày Lễ, Hội của Đất nước và của địa phương bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, như: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng, Liên hoan tiếng hát học sinh-sinh viên, Hội trại, Đại hội TDTT, hội thi “ Dân Vận khéo” …; được tổ chức chu đáo. Đây là món ăn tinh thần được nhân dân đồng tình, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, trên toàn phường có 03/04 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Đến nay đã công nhận tổng số hộ gia đình văn hoá toàn phường lên 633 hộ đạt 83,6% ( tăng 20,9 % so với năm 2010). Các tổ dân phố điều xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng  nếp sống văn minh đô thị và con người mới xã hội chủ nghĩa .
          Phong trào thể dục-thể thao được tổ chức thường xuyên, thông qua các giải bóng đá, bóng chuyền của phường; được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng sôi nổi.
Công tác truyền thanh - truyền hình: đến nay 100% hộ gia đình có Ti vi; phường đã củng cố, xây dựng được 4 cụm loa truyền thanh ở tất cả 04 tổ dân phố phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hoá-tinh thần của nhân dân.
          2.3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân:
            Nhìn chung những năm qua Trạm y tế hoạt động có hiệu quả . Tổng cán bộ ý tế trạm có 11 đ/c trong đó 01 Bác sĩ phụ trách trạm, 05 cán bộ  y tế và 05 cán bộ y tế  của tổ dân phố. Trạm y tế tổ chức thực hiện tốt Chương trình Y tế Quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Phòng chống HIV/AIDS; Sởi RUBE LA…;Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong phường, nhờ làm tốt công tác phòng dịch nên trong thời gian qua các dịch bệnh không xảy ra trên địa bàn.   
          Công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể phường trong công tác tuyên tuyền, vận động không sinh con thứ 3. Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai đạt 90%.Vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình mỗi cặp vợ chồng có từ 1-2 con để nuôi dạy cho tốt, không để trẻ suy dinh dưỡng. 
Nhìn chung công tác khám chữa bệnh của trạm và các chương trình  mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt, trang thiết bị thường xuyên được kiểm tra và bảo quản đảm bảo . Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đạt 100%.  
          2.4. Công tác chính sách xã hội:
          Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,28% giảm xuống còn 01 % năm 2014. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt.
          Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được duy trì và quan tâm đúng mức. Hàng năm, Đảng bộ đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày TBLS, …( từ năm 2010- 2014 với tổng số tiền: 19.700.000đ) .Công tác giải quyết chế độ đối với những đối tượng chính sách thực hiện đủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước .
          Phường đã phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 01 hộ gia đình chính sách với số tiền 15 triệu đồng, xây dựng 04 nhà đại đoàn kết với số tiền 109 triệu đồng, xây dựng  và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình 167 là 20 hộ với số tiền là 144 triệu đồng. Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền là 11.753.000đ. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp quan tâm, năm 2010 hộ nghèo chiếm 5,8% đến năm 2014 giảm xuống còn 1,9%, đến năm 2015 phấn đấu giảm còn 1,5 %. Xây dựng Quỹ Vì người nghèo được 15 triệu đồng. Công tác tôn giáo được Đảng bộ quan tâm đúng mức, nhờ vậy, trong thời gian qua, các tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; theo đúng phương châm “ Sống tốt đời đẹp đạo”
          3- Lĩnh vực nội chính :
          3.1.Nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương:
          Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng ngừa làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch .Trong nhiệm kỳ đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 5 được 05 đợt với 75 quân số tham gia. Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền, Phường đội tăng cường xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, đạt về chất lượng .Trong nhiệm kỳ 2010-2015 lực lượng dân quân toàn phường đạt 1,40% so với tổng dân số, tiếp nhận  quân nhân xuất ngũ về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị hạng 1 là 78đ/c trong đó 01 đ/c sĩ quan dự bị. Công tác giao quân hàng năm trong nhiệm kỳ qua đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân được Đảng ủy , chính quyền, chi bộ quan tâm, Đảng viên trong lực lượng dự bị động viên là 05 đ/c đạt 6,4%so với tổng số quân nhân dự bị hạn I; Hoàn thành tốt công tác diễn tập vận hành theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị năm 2010 và năm 2014 đạt kết quả khá; công tác huấn luyện quân số hàng năm đạt 100% kế hoạch cấp trên giao. 
          3.2. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
          Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, công tác an ninh nông thôn được đảm bảo.Các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời dứt điểm. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2010 đến nay trên địa bàn phường đã xảy ra 23 vụ vi phạm trật tự công cộng với 28 đối tượng .Công an phường đã giải quyết dứt điểm thu nộp phạt hành chính vào ngân sách 15.750.000đ.Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ đã phát động 25 đợt với 1.586 lượt người tham gia. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được duy trì thường xuyên trong đó tập trung chủ yếu là công tác kiềm chế tai nạn giao thông; quản lý nhân hộ khẩu  và quản lý vũ khí, vật liệu nổ…Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường xây dựng, ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.Phát huy vai trò của tổ chức chính trị, xã hội gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động  của lực lượng công an và ban bảo vệ tổ dân phố. Xây dựng lực lượng công an phường vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          3.3. Công tác tư pháp:
          Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước được 60 đợt với 1.620 lượt ngày tham dự.Đã tiếp nhận 79 đơn thư của công dân , đã giải quyết hòa giải thành 60 đơn thư, chuyển cấp trên 19 đơn thư hòa giải không thành.Công tác  kiện toàn  tổ hòa giải ở các tổ dân phố trên địa bàn phường đã được kiện toàn theo đúng quy định.
          4.Xây dựng hệ thống chính trị tư tưởng:
          4.1. Công tác  xây dựng Đảng:
          - Công tác chính trị tư tưởng:
          Trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ phường luôn đề cao tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, quý, năm. Tiến hành tổ chức các buổi học tập, quán triệt Chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và về công cuộc Đổi mới của Đảng. Đấu tranh chống sự phá hoại của địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực và sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất của cán bộ, Đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng địa phương, đơn vị. Nhờ đó lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
          + Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Thực hiện Kế hoạch  chỉ đạo hàng năm của BTV thị ủy An Khê. Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt các Kế hoạch  của BTV thị ủy An Khê  cũng như những Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo.Nhìn chung các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề hàng năm để học tập và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thu hút được sự đồng tình, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm tạo ý thức tự giác trong các mối quan hệ hàng ngày giữa gia đình, công việc, với tập thể và cộng đồng, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tăng cường chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, đề ra nội dung, phương pháp triển khai phù hợp; các đồng chí bí thư chi bộ đã gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc thực hiện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn  đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt, khắc phục mọi khó khăn, thách thức và thực hiện tốt các nội dung đề ra. Từ đó đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất-kinh doanh, thực hiện hoàn thành kế hoạch KT-XH, giữ vững QP-AN và xây dựng Đảng bộ, chi bộ  trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, ổn định tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2011 đến năm 2013, Đảng ủy xét tặng thưởng cho 12 tập thể, 27 cá nhân xuất sắc.
          - Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:  
          Khi Tổ chức Đại hội IX nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ phường An Phước chỉ có 28 Đảng viên với 07 Chi bộ trực thuộc. Tuy nhiên, qua một nhiệm kỳ hoạt động, được sự quan tâm của Thị ủy và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng viên Chi bộ Đảng bộ phường thành lập được 08 Chi bộ trực thuộc với 49 Đảng viên. Các Chi bộ đã khẳng định được vị trí hạt nhân lãnh đạo của mình tại địa phương, đơn vị. Mỗi Đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước từ đó tạo cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.
Thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ Đổi mới theo các quy định của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức được củng cố và kiện toàn. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, đánh giá và tuyển dụng cán bộ được công khai, dân chủ. Công tác luân chuyển cán bộ, công chức trong thời gian qua đảm bảo tuân thủ theo sự chỉ đạo và quyết định của cấp trên trực tiếp, trong nhiệm kỳ qua đối với Đảng bộ phường đã luân chuyển 02 lãnh đạo chủ chốt Bí thư Đảng ủy và điều động 01 công chức văn phòng thống kê .Công tác đâò tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng bộ quan tâm thường xuyên Đảng ủy đã cử 02 cán bộ đào tạo trình độ chuyên môn đại học; trình độ lý luận chính trị: trung cấp 14đ/c , sơ cấp 24 đ/c. Việc thực hiện quy trình đánh giá, quy hoạch đào tạo,bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ và các chính sách về cán bộ đều đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước .Nhờ vậy, thời gian qua, các vị trí được phân công nhiệm vụ đã phát huy tác dụng tốt, luôn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm của cá nhân với lĩnh vực chuyên môn được phân công góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ở địa phương hàng năm .
          Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên đối với cấp ủy .Qua kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ; năm 2011, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 63 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; năm 2012, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ trong 04 năm liền (năm 2010-2013) được BTV Thị ủy công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh” Năm 2014 có 17,4 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 63 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 19,5 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, công chức trong phường hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ vi phạm kỷ luật công vụ.
          Khi mới thành lập phường chi ủy phường có 18 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua đảng viên chuyển đến 19, chuyển đi 18, kết nạp mới 28 .Hiện tại tổng số Đảng viên của phường là 48 đảng viên .
          - Công tác kiểm tra, giám sát :
          Đảng bộ đã lãnh đạo tốt công tác thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ; phân tích chỉ rõ những mặt thiếu sót, yếu kém của tập thể lãnh đạo và cá nhân, tập trung nhất là năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương thức lãnh đạo từ khâu xây dựng nghị quyết đến triển khai tổ chức thực hiện và đặc biệt là tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết đề ra bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.
          Công tác kiểm tra giữ gìn kỷ luật của Đảng, Đảng uỷ đã thực sự chú trọng, thường xuyên. Đảng bộ coi đây là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng.hàng năm Ủy ban kiểm tra đảng ủy phường tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30 và điều 32 Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã tổ chức kiểm tra giám sát 14 lần đối với các chi bộ trực thuộc. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát  trong nhiệm kỳ qua  không có Chi bộ trực thuộc và Đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng và quy định khác của Đảng.
          Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 không có tiếp nhận đơn thư nào .
          - Công  tác dân vận :
          Sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2015, Đảng ủy phường ra quyết định kiện toàn Khối Dân vận gồm 12 đồng chí phụ trách tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.Thực hiện hướng dẫn số 80- HD/BDV TW, ngày 28/02/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, tổ dân phố, khu dân cư. Khối Dân vận phường tham mưu cho Đảng ủy thành lập 04 Tổ Dân vận gồm 36 đồng chí nhằm để đi sâu bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân trên từng Tổ Dân phố; Hướng dẫn số 01-HD/BDV ngày 30/6/2009 về việc Hướng dẫn chỉ tiêu cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo” của BDV Thị ủy, Khối Dân vận phường đã triển khai từng chỉ tiêu thi đua đến tất cả các thành phần liên quan để thực hiện công tác dân vận của từng ngành mình phụ trách đạt hiệu quả, từ đó các thành viên nắm được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình tổ chức triển khai xuống từng Tổ dân phố, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên điạ bàn để thực hiện. Trên cơ sở thực hiện theo Nghị quyết số 25-NQ/TW về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng ủy đã quán triệt thực hiện theo Nghị quyết 25 cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân cùng thực hiện. Tham gia hội thi “Dân vận khéo” khối cơ quan lực lượng vũ trang năm 2013 (đạt giải khuyến khích) .Phối hợp với MTTQVN và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. “Tổ dân phố văn hóa” và cuộc vận động “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới và tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.
          -  Công tác lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
          + Công tác lãnh đạo Chính quyền: Khi thành lập phường, Đại biểu HĐND phường chỉ có 09 Đại biểu. Để đảm bảo bộ máy chính quyền tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đảng ủy phường đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND với tỷ lệ cử tri đi bầu là 100%. Kết quả cuộc bầu cử chọn ra 16 vị (nâng tổng số lên 25 vị đại biểu) đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của phường. Qua  thời gian hoạt động, chất lượng của HĐND được nâng cao. HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi pháp luật của cán bộ, công chức và đã đưa ra nhiều quyết sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; mối quan hệ giữa Đại biểu với cử tri ngày càng bền chặt. HĐND đã chọn được Đại biểu xứng đáng bầu ra các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND phường. Bộ máy của UBND sau khi được thành lập đi vào hoạt động ổn định. Thực hiện quyết định điều động của UBND Thị xã về điều động một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuyên chuyển công tác. Đảng ủy phường phải tổ chức bầu cử bổ sung  một số chức danh lãnh đạo còn khuyết như : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phường. Đến năm 2013 bộ máy của phường đã ổn định đảm bảo đủ số lượng và chất lượng bộ máy UBND phường được nâng lên đáng kể; ngày được cải tiến, có hiệu quả. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức UBND đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bài bản cộng với sức trẻ, do đó, năng động, tiếp cận công việc nhanh, giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của nhân dân góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó thực hiện quyết định số 43 của UBND Tỉnh Gia lai về quy định số lượng, chất lượng của cán bộ xã, phường, thị trấn. Đảng ủy chỉ đạo UBND phường bổ nhiệm số lượng cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố theo đúng quy định của cấp trên .
          Hội đồng nhân dân phường luôn thực hiện tốt chức năng giám sát của mình trong việc UBND phường thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.Với phương châm “Nhà nước của dân nhân, do nhân dân và vì nhân dân”.Mọi hoạt hoạt động của Ủy ban nhân dân phường đều lấy nhân dân làm gốc mọi công tác triển khai thực hiện đều phải thực hiện tốt công tác “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
          Công tác cải cách thủ tục hành chính được Đảng ủy và UBND thực hiện ngay từ khi thành lập phường .UBND đã bố trí phòng trực tiếp dân theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan và cử cán bộ chuyên môn trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho nhân dân nhằm đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, giảm bớt những thủ tục rờm rà, mất nhiều thời gian đi lại của nhân dân. Cán bộ công chức chuyên môn của phường được cử tham gia các lớp tập huấn công tác thủ tục hành chính do UBND thị xã tổ chức và từ năm 2010 đến nay UBND phường đã phân công cán bộ chuyên môn trực giải quyết công việc vào sáng thứ bảy hàng tuần theo đúng quy định của cấp trên.
          Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính quyền với mặt trận, các đoàn thể được thường xuyên thực hiện. Phối hợp nhịp nhàng nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ thống nhất quan điểm của Đảng từ cấp trên đến toàn thể nhân dân đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động và nhân dân làm chủ.
Công tác thi đua khen thưởng của Đảng ủy phường và UBND phường thực hiện đảm bảo theo đúng Luật thi đua khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần và nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm công tác bình xét khen thưởng luôn được Đảng ủy và Chính quyền phường coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.Công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với Cấp ủy được Ban chấp hành Đảng ủy họp xét và đối với UBND Phường do Hội đồng thi đua khen thưởng phường họp xét, khách quan, công tâm.Từ năm 2010 đến năm 2014 đối với cấp ủy đã đề nghị cấp trên khen thưởng 03 tập thể và 09 cá nhân; đảng ủy phường khen thưởng 16 tập thể và 57 cá nhân .Đối với UBND phường xét đề nghị cấp trên khen thưởng 20 tập thể và 48 cá nhân , UBND phường khen thưởng 84 tập thể và 197 cá nhân .
          + Công tác lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức thành viên. Sau Đại hội Đảng bộ phường  khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015 hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đã được củng cố, kiện toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, có nhiều hình thức và biện pháp tập hợp nhân dân có hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng ở địa phương như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, … Các phong trào tương thân, tương ái, nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đẩy mạnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tham gia quản lý kinh tế- xã hội đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh tại địa phương. Đồng thời, Đảng ủy quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội. Mặt trận, Công đoàn và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của địa phương như: Xây dựng đường giao thông, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, … Thành quả đạt được của phường về phát triển kinh tế - xã hội; gữi vững QPAN của địa phương trong một nhiệm kỳ qua có sự đóng góp đáng kể của Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân phường. Từ năm 2010 đến nay các đoàn thể chính trị xã hội đều được cấp trên đánh giá xếp từ loại khá trở lên.

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png