Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Tổng cộng có: 60 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường An Tân
 Ủy ban nhân dân cấp xã
chứng thực
Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND phường An Tân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hòa giải
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND phường An Tân  Ủy ban nhân dân phường An Tân  
Cơ quan phối hợp[8]:
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi (đối với trường hợp nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi và của người nhận con nuôi khác nhau, người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của mình).
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận làm con nuôi là  cha dượng/mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi (đối với trường hợp nơi cư trú của người được nhận làm con nuôi và của người nhận con nuôi khác nhau, người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của mình).


[8] Điễn đạt lại theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.
 
Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND phường An Tân
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức tư pháp-hộ tịch.
Tuyên truyền viên pháp luật
Đăng ký lại khai tử UBND phường An Tân Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Tư Pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường An Tân
Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi người chết là người nước ngoài cư trú.
Tư Pháp - Hộ tịch
Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường An Tân
Ủy ban nhân dân phường An Tân nơi cư trú của hai bên nam, nữ.
Tư Pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường An Tân
Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.
Tư Pháp - Hộ tịch 
|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Phường An Tân- Thị xã An Khê
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3837326  - 
0977.459.679 
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: antanankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Tân
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png