Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map


I. Khối Đảng ủy:
   1. Ông Nguyễn Đức Tiệm, Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
       Email: tiemnd.ankhe@gialai.gov.vn      
       Số điện thoại: 0935693220
   2. Ông Từ Tý, Phó Bí thư TT Đảng ủy
       Email: tyt.ankhe@@gialai.gov.vn      
       Số điện thoại: 0965693279
II. Khối chính quyền:
   1. Hội đồng nhân dân (HĐND):
       1.1. Ông Nguyễn Đức Tiệm, Chủ tịch HĐND phường
              Email: tiemdt.ankhe@gialai.gov.vn      
​       1.2. Bà Nguyễn THị Kiều Dzinh: Phó Chủ tịch HĐND phường, kiêm Trưởng ban KT-XH HĐND phường
             Email: dzinhntk.ankhe@ gialai.gov.vn      
             Số điện thoại: 0898357079
​       1.3. Ông Đặng Hoài Nam,  Trưởng ban KT-XH HĐND phường
              Email: namdh.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0977813456
​       1.4.Bà Bùi Thị Thảo Nguyên, Trưởng ban Pháp chế HĐND phường
              Email: Nguyenbtt.ankhe@@gialai.gov.vn      
              Số điện thoại: 0905947379
​       1.5 Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND phường
              Email: Yenltt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0935064799
   2. Ủy ban nhân dân (UBND):
       2.1. Ông Trần Xuân Kiếm, Chủ tịch UBND phường
              Email: Kiemtx.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0935543668
       2.2. Ông Nguyễn Tiến Cẩm, Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường
              Số điện thoại: 0935860089
       2.3. Ông Lưu Thái Hậu, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS phường
              Email: hault.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0367572789
   3. Công chức chuyên môn:
       3.1. Ông Trần Thanh Hưng, Văn phòng- Thống kê
              Email: hungtt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0935064799
       3.2. Bà Bùi Thị Thảo Nguyên, Văn phòng- Thống kê
              Email: nguyênbtt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0336028853
       3.3. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Tư pháp- Hộ tịch
              Email: yenltt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0931637658
       3.4. Ông Trần Thành Vũ, Địa chính –Xây dựng-ĐT&MT
              Email: vutt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0905600345
       3.5. Bà trần thị thanh vân, Tài chính- Kế toán
              Email: vanttt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0977542789
       3.6. Bà Bùi Thanh Tiểu Ngân, Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa)     
              Email: nganbtt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0908745865
       3.7. Bà Trần Thị Thu Thủy, Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực xã hội)        
              Email: thuthuytt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0935291180
   4. Công an phường:
       4.1. Ông Nguyễn Tiến Cẩm, Trưởng Công an phường
              Số điện thoại: 0935860089
       4.2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường
              Số điện thoại: 0907223338
   5. Ban Chỉ huy Quân sự:
       5.1. Ông Lưu Thái Hậu, Chỉ huy trưởng BCHQS phường
              Email: hault.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0367572789
       5.2. Ông Phan Đại Việt, Chỉ huy phó BCHQS phường
              Email: vietpd.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0963887436
   6. Ban bảo vệ dân phố:
       6.1. Ông Phan Ngọc Hùng, Trưởng ban BVDP
              Số điện thoại: 0397987355
       6.2. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Trưởng ban BVDP
              Số điện thoại: 09873715836
   7. Trạm y tế:
       Bà Mai Thị Thảo: Trưởng Trạm y tế
       Số điện thoại: 0869522358
III. Khối Mặt trận và các đoàn thể:
   1. Tổ chức chính trị- xã hội:
       1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường:
       1. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân : CT UBMTTQVN
              Email: Vanntt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0931637658
       2. Ông Đặng Hoài Nam: PCT UBMTTTQVN
              Email: namdh.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0977813456
       1.2. Hội LHPN phường:
       1. Bà  Nguyễn Thị Thanh Hằng: CTHội LHPN
              Email: hangntt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0845677980
       2. Bà Lê Thị Minh Hiếu: PCT Hội LHPN
              Email: hieultm.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0979524323
       1.3. Đoàn TNCS HCM phường:
       1. Lữ Văn Hiệp: BT Đoàn TN
              Email: hieplvankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0986239860
       2. Ông hà thúc hoài: PBT Đoàn TN
              Email: hoaiht.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0976095661
       1.4 Hội Cựu Chiến Binh phường:
       1. Ông Ngô Văn Tiên: CT Hội CCB
              Email: tiennv.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0378967072
       2. Ông Phạm Duy Thuấn: PCTHội CCB
              Email: thuanpd.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0984509508
       1.5 Hội Nông dân phường:
       1. Ông Trần Văn Toàn: CTHội ND
              Email: toantv.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0989267279
       2. Bà Trần Thị Thương: PCT Hội ND
              Email: thuongtt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0976823175
       1.6 Công đoàn phường:
       1. Bà Nguyễn Thị Kiều Dzinh: CT Công đoàn
              Email: dzinhntk.ankhe@ gialai.gov.vn      
              Số điện thoại: 0935543668
       2. Ông Đặng Hoài Nam: PCT Công đoàn
              Email: namdh.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0977813456
   2. Tổ chức xã hội:
       2.1. Ông Phan Đình Vinh, CT Hội Người Cao tuổi
              Email: vinhpd.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0997887270
       2.2. Bà Lê Thị Hảo, CT Hội  Chữ Thập đỏ
              Email: haolt.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0982129335
        IV. Người hoạt động không chuyên trách:
       
       1. Ông Nguyễn Hường, phụ trách công tác Thú y- Chăn nuôi
              Email: huongn.ankhe@gialai.gov.vn              
              Số điện thoại: 0934900566
       2. Ông Nguyễn Hà, Nhân viên Bảo vệ
              Số điện thoại: 0385616660
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Phường An Tân- Thị xã An Khê
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3837326  - 
0977.459.679 
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: antanankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Tân
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png