Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map

Kết quả 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

27/05/2019
Thi hành Hiến pháp năm 2013, từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, ban, ngành thị xã đã tổ chức được 552 buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp cho gần 35.000 lượt cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị xã; tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" thu hút 7.531 người tham gia; xây dựng chuyên mục "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" phát trên sóng truyền thanh, truyền hình thị xã với thời lượng 2.675 phút.
Trong công tác rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, các cơ quan chuyên môn thị xã đã kiểm tra, rà soát được 67 văn bản, gồm: 21 Nghị quyết; 41 Quyết định và 5 Chỉ thị. Kết quả, có 50 văn bản hết hiệu lực, 15 văn bản còn hiệu lực, 01 văn bản đề nghị sửa đổi và 01 văn bản đề nghị bãi bỏ. Căn cứ kết quả rà soát, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định. Nhìn chung, Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị xã ban hành phù hợp với Nghị quyết của HĐND cấp trên và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã, tạo hành lang pháp lý trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của địa phương./.
 
 
                                                                        Minh Khang
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Phường An Tân- Thị xã An Khê
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3837326  - 
0977.459.679 
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: antanankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Tân
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png