Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Default news teaser image
QĐ Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 phường Ngô Mây
QĐ Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 phường Ngô Mây

Default news teaser image
Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng ISO năm 2023
Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng ISO năm 2023

Default news teaser image
Áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phường năm 2023
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phường năm 2023

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 

Default news teaser image
QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ISO phường Ngô Mây
QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ISO phường Ngô Mây

Default news teaser image
QĐ Chính sách chất lượng phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
QĐ Chính sách chất lượng phù hợp
Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Default news teaser image
QĐ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015
QĐ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: TDP 3 - phường Ngô Mây - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3538749
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 
1478004004_Mail.png  Email: ngomay.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch 
UBND phường Ngô Mây
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png