Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
ttgd.png

Thành tựu phát triển kinh tế- Xã hội giai đoạn 2010-2015
I- Lĩnh vực kinh tế:   
1- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định:
a- Tiểu thủ công nghiệp- Thương mại- Dịch vụ:
Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Giá trị thu nhập từ ngành CN-TTCN đến năm 2015 đạt 37.909.000.000 đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất tương đối ổn định, có thị trường tiêu thụ rộng, có sự gắn kết với vùng nguyên liệu nên đảm bảo duy trì nhịp độ phát triển.
Hoạt động thương mại – dịch vụ: Với cơ chế mở rộng khuyến khích đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề, dịch vụ, thương mại... trên địa bàn ngày càng phát triển.
b- Nông nghiệp:
Tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình đất đai khí hậu ở địa phương, cho năng suất cao, sản xuất nông nghiệp dựa vào các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Nhờ vậy tổng sản lượng cây trồng hàng năm đều tăng, diện tích gieo trồng đến năm 2015 đạt 465ha/465ha (đạt 100% so với NQ).
2- Công tác quy hoạch, quản lý đất đai và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật:
- Công tác quy hoạch luôn được quan tâm đúng mức, và được xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển đô thị.
- Công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sau khi được thành lập, phường đã tiến hành thống kê tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn, tổ chức xác định và cắm mốc địa giới hành chính.
- Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: các hạng mục công trình XDCB đều có kế hoạch cụ thể và được sự đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã được các cấp đầu tư tiến hành sửa chữa và xây mới được 13 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư 4.772.877.000đ.
3- Tài chính ngân sách phường:
Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách và đã đề ra nhiều giải pháp để thu ngân sách đạt hiệu quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn theo chỉ tiêu giao của Thị xã.
 II- Văn hóa- Xã hội:
1- Công tác giáo dục:

Trên địa bàn phường có 02 trường học và 01 cơ sở tư thục mầm non, với 619 học sinh, trong đó: Tiểu học 425HS; Mẫu giáo 194 HS; Nhóm tư thục 19/5: 60 HS. Được sự quan tâm của các ngành các cấp đã đầu tư xây dựng nên cơ sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục đến nay cơ bản không còn tình trạng thiếu phòng học.
Trong những năm qua công tác dạy và học luôn được các nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nên công tác giáo dục đạt kết quả cao, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, số học sinh giỏi và giáo viên giỏi không ngừng tăng, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. được kiềm chế, tỷ lệ học sinh đến lớp đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học tốt nghiệp hàng năm đạt 100%, Tỷ lệ học sinh lên lớp ở các khối hàng năm đạt trên 100%. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì thường xuyên; Các tổ chức Đoàn – Hội trong nhà trường hoạt động tương đối tốt; tiếp tục giữ vững phổ cập THCS; đẩy mạnh công tác khuyến học nhằm thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương.
2- Công tác VHTT-TDTT:
Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay ở các TDP đều được trang bị cụm loa truyền thanh góp phần đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các dịch vụ văn hóa trên địa bàn phát triển và được quản lý chặt chẽ theo quy định của Nhà nước. Phong trào Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao luôn được phát huy mạnh mẽ thông qua các giải bóng đá, bóng chuyền của phường và các nội dung thi đấu trong Đại hội thể dục thể thao các cấp đã được nhân dân hưởng ứng tích  cực.
Bê cạnh đó, tích cực thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Toàn phường có 4/7 TDP văn hoá (chiếm 57,1% so với NQ), 2 đơn vị văn hoá; 937 hộ gia đình văn hóa đạt 76,7% ( đạt 100% so với NQ).
3- Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ:
Trạm y tế phường luôn luôn duy trì trực 24/24  kịp thời sơ cấp cứu cho bệnh nhân, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, tổ chức nhiều chiến dịch khám sức khỏe, tuyên truyền thực hiện DS-KHHGĐ, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn trên địa bàn 1,2% (tăng 0,2% so với NQ).
4- Công tác chính sách- Xã hội:
Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, quan tâm đến các đối tượng xã hội, chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời. Phát huy tinh thần tương thân tương ái đã vận động xây dựng quỹ và nguồn vốn hỗ trợ cấp trên xây dựng được 02 nhà đại đoàn kết; hàng năm vận động giúp đỡ đồng bào các nơi bị lũ lụt. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giải quyết cho 525 hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách, giải quyết việc làm, đầu tư sản xuất,... với tổng số tiền 10.654.000.000đ. Hàng năm còn trợ cấp đột xuất hộ khó khăn trong dịp lễ, tết. Toàn phường có: 23 hộ chiếm 1,9%, cận nghèo 30 hộ chiếm 2,46%.
III- Về nội chính:
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định và được giữ vững. Đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1,22% so với dân số (thấp hơn 0,13% so với NQ), quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, đảm bảo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Trong những năm qua đã xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện cho lực lượng dân quân. Công tác giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
 

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: TDP 3 - phường Ngô Mây - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3538749
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 
1478004004_Mail.png  Email: ngomay.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch 
UBND phường Ngô Mây
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png