Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
ttgd.png
 
1.Về kinh tế:
 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng phát triển đô thị, giảm dần nông nghiệp, tăng thương mại dịch vụ, cụ thể:  (Có số liệu biểu mẫu kèm theo)
-Nông nghiệp: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình đất đai khí hậu ở địa phương. Giảm dần từ 2,38% năm 2015 xuống 1,98% năm 2019 đạt 1,98%. Ước thực hiện đến năm 2020 đạt 1,9%.
-Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: Tăng dần từ 28% năm 2015 lên 28,05% năm 2018. Đến cuối năm 2019 đạt 27,97%. Ước thực hiện đến năm 2020 đạt 28%.
-Thương mại, dịch vụ: Tăng dần từ 69,62% năm 2015 lên 70,05% năm 2019. Ước thực hiện đến năm 2020: 70,1%.
Thương mại-dịch vụ được quan tâm tạo điều kiện, có bước phát triển nhanh và đa dạng phù hợp với lợi thế của khu vực trung tâm thị xã.
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được chú trọng đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống như: sản xuất đồ mộc, chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, cơ khí sửa chữa…
 Quan tâm hướng dẫn chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm dần, nhưng nhờ hiệu quả của các chương trình khuyến nông, tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật nông nghiệp, ở trên địa bàn phù hợp phát triển mạnh lĩnh vực trồng cây thực phẩm, rau mùi các loại; Chăn nuôi chủ yếu tập trung các chuồng trại ở các địa bàn lân cận, tổng đàn bò, heo được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác thú y, bảo vệ thực vật luôn được quan tâm đúng mức và làm tốt công tác tiêm phòng, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn.
Về quản lý đô thị: Được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án về qui hoạch chỉnh trang đô thị của thị xã trên địa bàn như khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, hệ thống đường giao thông nội thị, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, đèn tín hiệu giao thông, phát triển cây xanh … Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kiểm tra chấn chỉnh tình hình trật tự đô thị, hạn chế trình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mua bán kinh doanh, xây dựng trái phép, không phép, sử dụng đất sai mục đích… đảm bảo đúng qui định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình sử dụng đất đai và nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng đang ngày càng phát triển. Kiểm tra xử lý 10 trường hợp vi phạm lĩnh vực xây dựng và 69 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tổng số tiền phạt 10.250.000 đồng.
Xây dựng cơ sở hạ tầng: Phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã triển khai các dự án xây dựng cơ bản của thị xã trên địa bàn phường, đảm bảo về mặt tiến độ xây dựng và chất lượng các công trình. (có biểu mẫu đính kèm).
 Nhiệm vụ thu-chi ngân sách: Thường xuyên chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp tích cực nhằm khai thác triệt để các nguồn thu, thu đúng, thu đủ vượt chỉ tiêu trên giao hàng năm, đồng thời đảm bảo các nhiệm vụ chi phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương:
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 5,73 tỷ đồng, đạt 150,79% KH. (phần do phường tổ chức thu đạt 119,21%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 193,93%);
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt 6,38 tỷ đồng, đạt 153,15% KH (phần do phường tổ chức thu đạt 163,16%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 141,80%);
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 đạt 5,92 tỷ đồng, đạt 126,26% KH. (phần do phường tổ chức thu đạt 114,40%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 115,35%);
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 5,73 tỷ đồng, đạt 112,42% KH. (phần do phường tổ chức thu đạt 115,51%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 128,36%);
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng năm 2019: đạt 4,23 tỷ đồng, đạt 76,2% KH. (phần do phường tổ chức thu đạt 77,63%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 90,33%). Ước thực hiện đến hết năm 2019: đạt 5,59 tỷ đồng, đạt 100,43% KH (phần do phường tổ chức thu đạt 100,39%, tương ứng tỷ lệ điều tiết đạt 104,24%);
Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu trên giao, đạt bình quân trên 132%/năm. Điều hành thực hiện việc thu-chi ngân sách đúng quy định. Vận động đóng góp các quỹ công chuyên dùng (nâng cấp sửa chữa tuyến hẻm BTXM, Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Chăm sóc người cao tuổi) đạt khá, quản lý sử dụng đúng mục đích.
2.Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
2.1.Công tác giáo dục: Được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo chuyên môn theo quy định, kết quả học tập rèn luyện của học sinh các cấp học được nâng lên rõ rệt. Hàng năm tỷ lệ xét lên lớp 5 cấp tiểu học đạt: 100%; Lớp 9 cấp THCS đạt: 100 %. Các trường tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Kết thúc năm học 2018-2019, tổng số học sinh 03 trường: 2.917 học sinh/79 lớp (Giảm 15 HS so với đầu năm học). Chất lượng dạy và học được nâng cao, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, hiện có 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Bằng nguồn đầu tư của ngân sách và huy động xã hội hóa nên cơ sở vật chất các trường học được chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu, các trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Duy trì chất lượng phổ cập THCS đúng độ tuổi và phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; Kiểm tra dạy thêm ngoài nhà trường, chủ yếu là nhắc nhở các cơ sở đảm bảo ánh sáng, an ninh trật tự ....
Khai giảng năm học 2019-2020, tổng số học sinh 03 trường có 2.860 học sinh với 77 lớp (giảm 57 HS, giảm 02 lớp so với năm học 2018-2019). Ngoài ra có 01 trường mầm mon tư thục; 02 Trung tâm Anh ngữ và 09 nhóm trẻ tư thục.
Tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp thẳng và tốt nghiệp trung học cơ sở các năm qua đều giữ vững ở mức 99%, số lượng học sinh giỏi các cấp hằng năm luôn tăng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác trên địa bàn hàng năm có thay đổi do yêu cầu luân chuyển nhưng hầu hết đều đạt chuẩn đào tạo, có tâm huyết nghề nghiệp. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong nhà trường luôn được duy trì và phát triển tạo được niềm tin đối với xã hội và phụ huynh học sinh. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định của Trung ương và địa phương. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm chỉ đạo kịp thời; Hội đồng giáo dục hàng năm đều được kiện toàn và kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về công tác giáo dục ở địa phương. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các Trường tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục, đã có nhiều đóng góp thiết thực như: Góp kinh phí bổ sung xây dựng cơ sở vất chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị; Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường; Phối hợp giáo dục rèn luyện học sinh yếu kém, cá biệt, hạn chế học sinh bỏ học…Hội khuyến học hoạt động khá hiệu quả, thiết thực như xây dựng gia đình hiếu học, hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó …Ban chỉ đạo hoạt động hè hàng năm đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút được số đông học sinh, sinh viên tham gia.
2.2.Công tác văn hóa thông tin, TDTT, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư:
-Về thông tin tuyên truyền: Được duy trì thường xuyên, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Hệ thống loa truyền thanh ở các tổ dân phố, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức và duy trì hoạt động đội văn nghệ xung kích, khuyến khích và tạo điều kiện tổ chức thường xuyên các hội thi, các buổi giao lưu, tọa đàm theo các chủ đề …
-Hoạt động thể dục thể thao: Phong trào ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ được phát động và duy trì thường xuyên thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục-thể thao với nhiều hình thức luyện tập phong phú thông qua các câu lạc bộ. Tổ chức thành công 03 lần Đại hội TDTT phường, tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển phong trào TDTT ở địa phương. Tuyển chọn vận động viên tham các cuộc thi, Đại hội TDTT do Thị xã tổ chức đạt thành tích cao, góp phần quan trọng vào phong trào TDTT của thị xã An Khê.
-Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Tiếp tục được chỉ đạo theo hướng toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc vận động, chống hình thức, dễ dãi, chạy theo số lượng. Cuộc vận động luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hằng năm của cả hệ thống chính trị từ Phường đến các Tổ dân phố với các nội dung như kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức đăng ký xây dựng, bình xét, công nhận tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa theo đúng chuẩn qui định…
Năm 2016 đã xây dựng và được công nhận 13/14 TDP văn hóa (năm 2015 có 09 TDP văn hóa). Năm 2017 đã được công nhận 14/14 TDP văn hóa. Hàng năm việc bình xét, công nhận, cấp danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện công khai dân chủ, bảo đảm chất lượng. Tăng dần qua các năm, năm 2015 có 77% các gia đình trên địa bàn được xét công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm  đến năm 2016 đã có 81,7% (Nghị quyết 80%), trong đó có hơn 75% gia đình được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liền và có 5% GĐVH tiêu biểu được CT.UBND phường biểu dương khen thưởng. Ước thực hiện năm 2019: 89% và năm 2020: 89,5% so với tổng số hộ trên địa bàn. Công nhận bảo lưu Cơ quan văn hóa, 100% Tổ dân phố văn hóa. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. 
          Thực hiện Chương trình số 28-CTr/ĐU, ngày 15/3/2019 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/01/2017 của Thị ủy An Khê “về một số chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III” và triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 20/9/2017 của UBND thị xã An Khê Xây dựng phát triển thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III, giai đoạn 2017-2020; UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng phường Tây Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị đến năm 2020 và kế hoạch nâng cấp, sửa chữa hẻm BTXM giai đoạn 2019-2021, phấn đấu đạt các tiêu chí Tuyến phố văn minh, Tổ dân phố không rác theo kế hoạch đề ra. Năm 2018 phường đã công nhận 10 tuyến đường đạt tuyết phố văn minh đô thị, 05 tổ dân phố đạt TDP không rác. Kế hoạch năm 2019 gồm: 09 tuyến đường, 03 TDP không rác. Ước thực hiện đến năm 2020 đảm bảo các tiêu chí xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần xây dựng Thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III (theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, ban hành ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.)
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo ra một bước chuyển căn bản trong đời sống văn hóa tinh thần mới cho nhân dân địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ANCT- TTATXH địa phương.
2.3.Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường:
-Hoạt động y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trạm y tế phường bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng Trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Đã triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lang.
-Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Được chú trọng triển khai đồng bộ cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thông qua Cộng tác viên truyền thông dân số ở TDP gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức của người dân và cộng đồng về qui mô gia đình nhỏ thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, về lợi ích của chính sách dân số đối với sự phát triển của gia đình và xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1%.
-Công tác bảo vệ môi trường: UBND phối hợp với UB MTTQ phường và các đoàn thể, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định bảo vệ môi trường, giảm chăn nuôi trong khu dân cư, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia dịch vụ thu gom rác thải. Số hộ tham gia dịch vụ thu gom rác thải năm 2015 đạt 74,70%, năm 2019 đạt 95% so với với chỉ tiêu Nghị quyết (90%). Năm 2019 chất lượng phục vụ của BQL nhà máy rác thải thấp, không đáp ứng được yêu cầu của người dân tham gia dịch vụ như: Không mở rộng thu gom các tuyến đường phía Nam và các tuyến hẻm xe đã lưu thông được, thu gom rác không đúng lịch thông báo .... dẫn đến tình trạng vẫn còn vứt rác ra nơi công cộng. Một số khu vực còn ô nhiễm nước thải cụ thể các lô đất trống ở TDP 3, suối phèn, đường Trần Hưng Đạo, khu di tích lịch sử Tây Sơn thượng đạo…Phường thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh các khu vực công cộng, phát động nhân dân trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh, xử lý các điểm ô nhiễm trên địa bàn phường.
2.4.Thực hiện các chính sách xã hội:
-Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công  luôn được quan tâm chăm lo đúng mức: Bảo đảm các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công đầy đủ, kịp thời, chính xác, không để xảy ra việc chậm trễ, tiêu cực; Sâu sát trong quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ về vật chất tinh thần, thăm hỏi đối tượng khi ốm đau, qua đời. Bằng các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chăm lo của địa phương, sự nỗ lực của đối tượng, hầu hết các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn phường đều có nhà ở khang trang, có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung.
-Quản lý, đề nghị và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng xã hội đầy đủ và kịp thời theo qui định, không để sót đối tượng. Ngoài các chính sách theo qui định của nhà nước, vận động các doanh nghiệp, cộng đồng cùng chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng xã hội khi khó khăn hoạn nạn, vận động đóng góp quĩ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương…Hội Chữ thập đỏ được củng cố và tạo điều kiện hoạt động cũng đã làm được nhiều việc tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện.Trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của Thị xã, Tỉnh, đã hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho 07 hộ gia đình chính sách; Phối hợp UB MTTQVN phường và các Đoàn thể vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho 11 hộ nghèo, với số tiền: 451.000.000đồng, hỗ trợ sửa nhà cho 06 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền: 36.000.000đồng, hỗ trợ bò chăn nuôi 01 hộ, ngoài ra còn vận động đơn vị Lữ đoàn pháo binh 368 hỗ trợ giống, vật nuôi, nhân công, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất ... cho 09 hộ nghèo với số tiền khoản: 68.500.000đồng.
          Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường năm 2016 là 4,44% đến năm 2018 giảm còn 2,3% ước thực hiện đến cuối năm 2019 là 2,09% và đến năm 2020 là 2,08%. Tỷ lệ hộ nghèo tính bình quân qua 5 năm: 2,9%, cận nghèo là 2,05%. Việc bình xét hộ nghèo hàng năm được chỉ đạo thực hiện đúng tiêu chí, qui trình, công khai.
          Tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân tính đến cuối năm 2019 đạt 86%.
3.Về Quốc phòng-An ninh:
-An ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững. Thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ và nhân dân.
Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiềm chế, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn chủ yếu là do bộc phát, xuất phát từ các mâu thuẫn nhất thời trong cuộc sống, sinh hoạt ở khu dân cư, không có vụ việc nào liên quan đến các băng, nhóm tội phạm, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về ANCT, TTATXH.
 Lực lượng Công an phường, Ban bảo vệ dân phố thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời kiên quyết trong xử lý, đấu tranh trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác phối hợp với UB MTTQ và các Đoàn thể trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa chung.
-Quốc phòng - quân sự địa phương: Đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Luôn chú trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương trong cán bộ và nhân dân. Tập trung nhiệm vụ xây dựng lực lượng Dân quân đủ về số lượng, nâng cao chất lượng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về QSQP địa phương, quản lý quân nhân dự bị và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Xây dựng lực lượng dân quân phường hàng năm đạt chỉ tiêu, năm 2019 đạt 0,95% so với dân số theo chỉ tiêu thị xã giao. lực lượng dân quân hàng năm được tổ chức tập trung huấn luyện theo qui định, đủ quân số và đảm bảo chất lượng. Nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong tổ chức diễn tập. Triển khai thực hiện nghiêm túc luật Nghĩa vụ quân sự.
          Công tác giao quân nhập ngũ hàng năm được thực hiện đúng qui trình, qui định bảo đảm công khai và công bằng, đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thi hành Luật nghĩa vụ quan sự trên địa bàn. (Năm 2015, 2016 đạt 100% chỉ tiêu, năm 2017, 2018 đạt 94, 44%, năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu giao).
4. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, Quy ước Tổ dân phố:
4.1.Công tác cải cách hành chính:
          Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND phường tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông”, đồng thời lồng ghép triển khai tại Hội nghị CBCC hàng năm.
Công tác CCHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công ngày được nâng cao  với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Trình độ chuyên môn của công chức và trang thiết bị phục vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính theo quy định của UBND Tỉnh Gia Lai tại khu hành chính.  Đồng thời đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính, đem đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
          UBND phường đã xây dựng quy trình và công bố Quyết định số 114/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phù hợp với phạm vi áp dụng đối với các TTHC hiện hành thuộc trách nhiệm của phường.
4.2.Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp nhận 82 đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp. Đã tiến hành xác minh giải quyết đúng quy định. Trong những năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, chỉ phát sinh các vụ việc tranh chấp đất đai, kiến nghị về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường. Các Tổ hòa giải đã chủ động hòa giải các vụ mâu thuẫn trong khu dân cư. Các trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc hòa giải không thành cũng đã kịp thời hướng dẫn và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Ban hành quy chế tiếp công dân xử lý đơn thư, kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phân công lịch tiếp công dân hàng tuần.
4.3..Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở:
UBND phường đã triển khai rộng rãi trên toàn phường nội dung  Pháp lệnh 34/2007 của UBTVQH K11, các qui định hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời đã tham mưu tích cực cho Cấp ủy Đảng trong việc thành lập BCĐ và tổ chức triển khai đầy đủ những nội dung cần đưa ra nhân dân bàn trước khi quyết định như: Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, dự toán thu, chi ngân sách, các khoản quỹ vận động, các khoản đầu tư của nhà nước trên địa bàn, Kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đến năm 2020, Kế hoạch tu bổ sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm BTXM giai đoạn 2019-2021, nâng cấp sửa chữa trụ sở TDP, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng xã hội, gia đình văn hóa, xây dựng qui ước …bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau như: niêm yết công khai, phát qua hệ thống truyền thanh, qua các hội nghi nhân dân ở khu dân cư…trên tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự đoàn kết nhất trí trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân khi triển khai thực hiện.
Đến nay, 07/07 TDP đã xây dựng hoàn chỉnh trụ sở TDP, các thiết chế văn hóa từng bước được nhân dân đóng góp đầu tư như: Trạm truyền thanh, cổng chào, sân mái hiên, bàn ghế, bục thuyết trình, tivi, phông màng trang trí, bảng tin … khai thác sử dụng khá hiệu quả.
Định kỳ về tổ chức các hội nghị nhân dân ở khu dân cư; Kiểm điểm trách nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của UBND do HĐND bầu; Tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện đúng quy định.
5. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, đổi mới cách thức truyền đạt; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Hội nghị Trung ương và chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.
Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/ĐU, ngày 13/3/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó trọng tâm tập trung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đã tổ chức quán triệt, đưa vào sinh hoạt chuyên đề, tăng cường việc kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc. Đảng ủy đã tập trung trọng tâm vào 03 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong mọi hành động. Hằng năm, rà soát đối chiếu, đánh giá và tiếp tục thực hiện nghiêm, gắn với thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề hằng năm; thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tiếp tục thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phường. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, Đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo chế độ công vụ và đề cao pháp luật của Nhà nước.
Hằng năm hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện theo Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XI, XII) và nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, cam kết thực hiện kế hoạch tập thể, cá nhân là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên hằng năm. Nhìn chung, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy, các Chi ủy Chi bộ đã nghiêm túc xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm và chuyên đề.
b) Công tác kiểm tra, giám sát:
Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của Cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đầu năm đều ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm, đã góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Thời gian qua, Đảng ủy đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều 30, Điều lệ Đảng, đồng thời chỉ đạo, tạo điều kiện hoạt động đối với UBKT thực hiện chức năng theo quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng và các văn bản liên quan, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát, từ đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo thành quả chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
d/Công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân:
Đảng ủy đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện cơ bản khá công tác dân vận gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy ước khu dân cư sát hợp theo từng giai đoạn.
Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở về thái độ, tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc, nội quy, chế độ công vụ đối với  cán bộ, công chức, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc, trọng tâm thực hiện theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh hằng năm, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ quán triệt, thực hiện cụ thể đến từng Đảng viên, nhất là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND trực tiếp thực hiện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Quy định 1515-QĐ/TU, ngày 13/8/2019 và Quyết định số 553, 554-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Gia Lai, đã phân công trực tiếp công dân và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo định kỳ (ít nhất 02 lần/năm) tại các khu dân cư. Qua đó đã kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.
Để thực hiện mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và góp phần cùng thị xã xây dựng đô thị loại III, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội của phường tiến hành khảo sát, tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 52-NQ/ĐU, ngày 28/6/2017 và Nghị quyết số 82-NQ/ĐU, ngày 28/11/2018, trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt để cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, đã tiến hành tổ chức hội nghị khu dân cư để lấy ý kiến và luôn thực hiện công khai minh bạch, phát huy chức năng giám sát của cộng đồng, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được nguồn lực xã hội, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Trong quá trình thực hiện công tác Dân vận, luôn gắn kết đồng bộ, chặc chẽ giữa công tác Dân vận của Đảng với Chính quyền và MTTQ, các đoàn thể của phường, tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.
Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 26/9/2018 về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQVN, các tổ chức CT-XH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; qua đó Ban Thường trực UBMTTQ đã chủ trì xây dựng chương trình thực hiện cơ bản đạt yêu cầu.
Thông qua các chủ trương, chính sách và hiệu quả hoạt động, thời gian qua đã luôn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ lãnh đạo giữa Đảng và Nhân dân.
6. Xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ
a) Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Luôn chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ở các Chi bộ thật sự trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị, đủ sức chỉ đạo công tác quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng ở Chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động phong trào ở khu dân cư.
Đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 333 đồng chí sinh hoạt ở 13 Chi bộ (hiện có 11/13 Chi bộ có Chi ủy) , có 37 đ/c miễn sinh hoạt, công tác vì tuổi cao sức yếu và tạm miễn do đi làm ăn xa, nghỉ sinh, 10 Đảng viên dự bị.
Các Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt, đạt chất lượng các nội dung theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, hàng tháng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ được phân công về tham gia các cuộc họp ở các Chi bộ. Việc phân công và quản lý đảng viên được chú trọng, do đó chất lượng đảng viên hàng năm được nâng lên, không xảy ra tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, qua đó đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tăng cường quản lý, đồng thời rà soát các tiêu chí, tính chấp hành và các giải pháp nâng cao chất lượng Đảng viên. Đã xem xét, đề nghị đưa ra khỏi Đảng đối với 01 Đảng viên và đề nghị xóa tên 03 Đảng viên (trong đó có 01 dự bị).
Chỉ đạo việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo quy định của và triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đảm bảo quy định. Qua phân loại hằng năm có trên 89% Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (HTTNV trở lên), trên 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ phường kết nạp được 36 đảng viên mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 40 đồng chí được kết nạp mới , tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt bình quân 3,01% (Nghị quyết 6%). 
b) Công tác xây dựng Chính quyền:
Đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu đầu nhiệm kỳ là 25 đại biểu (hiện giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ), đa số đại biểu đều được đào tạo qua các lớp lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.
Hoạt động của HĐND phường được đổi mới, chất lượng ngày được nâng cao; thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND phường, nâng cao chất lượng hoạt động của từng Đại biểu, nhất là tại các kỳ họp và thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát.
Hiệu quả công tác quản lý, điều hành của UBND phường ngày càng được nâng lên, bộ máy tổ chức được kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức hầu hết đạt và vượt chuẩn đào tạo, được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ .
UBND phường đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường cơ bản đạt yêu cầu; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, QPAN, an sinh xã hội …đạt khá. Trọng tâm tập trung nhiệm vụ trật tự, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng và công tác cải cách hành chính; xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng tuyến phố văn minh, Tổ dân phố không rác nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết dựng đô thị văn minh”.
Thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 21-CTr/ĐU của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Tổ chức kiện toàn hoạt động, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức; Thực hiện quy trình sáp nhập 14 Tổ dân phố còn lại 07 Tổ và sáp nhập trường tiểu học Lê Lợi vào trường tiểu học Võ Thị Sáu.
c) Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:
Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phường luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc ngày càng thể hiện vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với các tổ chức Đoàn thể chính trị-xã hội, MTTQ đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận và các Đoàn thể trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quy định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tập trung giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch 32-KH/ĐU, 33-KH/ĐU, ngày 26/9/2018 của Đảng ủy phường về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua hai cuộc vận động lớn của Mặt trận các cấp.
Với vai trò chủ trì, MTTQ đã tích cực tham mưu với Cấp ủy, phối hợp với Chính quyền, các Đoàn thể mở rộng dân chủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tạo nên khí thế thi đua, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, BTT.UBMTTQ phường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tốt với các thành viên trong công tác tập hợp đoàn viên, hội viên. Công tác phối hợp giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể đồng bộ hơn, trao đổi thông tin kịp thời, tạo điều kiện để Mặt trận và các Đoàn thể tham gia xây dựng Chính quyền vững mạnh.
Việc quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, những vấn đề về dân tộc, tôn giáo được chú trọng. Đồng thời thường xuyên củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể ngày càng phù hợp và có hiệu quả hơn. Hệ thống Mặt trận và các Đoàn thể của phường trong nhiệm kỳ luôn được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ thường xuyên được học tập bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác vận động quần chúng… ngày càng trưởng thành hơn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tính đến nay tỷ lệ quần chúng tham gia vào các Đoàn thể đạt trên 76%, các Đoàn thể phường đã kiện toàn đủ các chức danh Thường trực theo quy định
Nhìn chung, hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể có những chuyển biến tích cực, phát huy sức mạnh toàn dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân thông qua các tổ chức đại diện; cụ thể hóa và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” và công khai các hoạt động của địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Hàng năm được đánh giá cao và được cấp trên xếp loại vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Đoàn thể yếu kém và không hoàn thành nhiệm vụ.
d) Công tác tổ chức, cán bộ:
Đảng ủy phường đã thực hiện công tác quy hoạch theo định kỳ và hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường (nhiệm kỳ 2020- 2025) và sau năm 2025, thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo quy trình, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định và đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt [[14]]
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức đã qua đào tạo trình độ chuyên môn đại học. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy đã cử: 24 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 11 người tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 08 người tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước.
Lãnh đạo, thực hiện tương đối tốt công tác tổ chức cán bộ, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đạt yêu cầu và chủ động bố trí, chỉ định cán bộ trong hệ thống chính trị ở các Tổ dân phố khi sáp nhập. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo theo sự chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Hiện nay, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của phường đều đạt chuẩn trình độ theo tiêu chuẩn từng vị trí [[15]]
Kết quả đánh giá, phân loại CBCC hàng năm đều được tổ chức nghiêm túc, có đối chiếu với kết quả đánh giá, phân loại Đảng viên và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức để xếp loại đối với người đứng đầu (mức độ xếp loại người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại tập thể do mình lãnh đạo), kết quả đều đạt từ HTNV trở lên, trong đó HTTNV trở lên đạt trên 85%.
 
[[1]] Cụ thể: Tổng số công trình được đầu tư: 37 công trình, tổng kinh phí: 46.168.405.399 đồng (gồm: Ngân sách Tỉnh: 10.757.517.000 đồng; Ngân sách Thị xã: 33.515.658.429 đồng; nhân dân đóng góp: 1.895.229.970 đồng). Trong đó: 26 công trình do Thị xã làm chủ đầu tư tổng kinh phí: 44.206.335.399 đồng; 11 công trình do Phường làm chủ đầu tư tổng kinh phí: 1.962.070.000 đồng. Ngoài ra còn có 05 công trình do Thị xã làm chủ đầu tư nhưng UBND phường không có theo dõi giám sát và quản lý.
[[2]] Năm học: 2018-2019: Trường MN Họa Mi: 295  HS/10 lớp; TH Võ Thị Sáu: 1.398 HS/39 lớp (giảm 02 HS do chuyển trường); THCS Đề Thám: 1.224 HS/30 lớp (giảm 13 HS, do: bỏ học giữa chừng 04 HS và chuyển trường 09 HS). Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%; THCS đạt 98,65%. Ngoài ra, có 01 trường MN Tư thục Sắc Màu với 192 học sinh/07 lớp; 02 Trung tâm ngoại ngữ và 09 nhóm trẻ tư thục.
[[3]]Năm học: 2019-2020: Trường MN Họa Mi: 249 HS/9 lớp; Trường TH Võ Thị Sáu: 1.410 HS/39 lớp; Trường THCS Đề Thám: 1.201 HS/29 lớp. Ngoài ra, có Trường MN Tư thục Sắc Màu với 230 học sinh/08 lớp.
[[4]] Đơn phản ánh, kiến nghị:  Lĩnh vực đô thị môi trường: 23 đơn;  Lĩnh vực đất đai, nhà ở: 50 đơn; Lĩnh vực dân sự: 09 đơn.
[[5]] Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 21/11/2016 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 02/02/2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII) của Đảng; Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 09/01/2018 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) của Đảng.
[[6]] Quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về những điều Đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 02, ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và các văn bản liên quan của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật.
[[7]] Kiểm tra: 25 cuộc đối với các Chi bộ và 18 đảng viên; Giám sát: 12 cuộc đối với các Chi bộ Chi bộ và 12 đảng viên. Xử lý kỷ luật: 04 Đảng viên, trong đó: cảnh cáo 03 trường hợp; cách chức Bí thư Chi bộ: 01 trường hợp.
[[8]] Còn lại 02 Chi bộ chưa có Chi ủy: Chi bộ Công an (có Bí thư và Phó Bí thư); Chi bộ Y tế (chỉ có Bí thư).
[[9]] Năm 2015: 12 đ/c; năm 2016: 06 đ/c; năm 2017: 08 đ/c; năm 2018: 07 đ/c; năm 2019: 07 đ/c.
[[10]] Hiện Đại biểu HĐND phường còn 23 vị. Học vấn 12/12: 20 đại biểu, Trình độ Đại học: 08 đại biểu, Cao đẳng: 01 đại biểu, Trung cấp chuyên môn: 04 đại biểu, Cao cấp LLCT: 02 đại biểu, Trung cấp LLCT: 11 đại biểu.
[[11]] Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức 09 kỳ họp, trong đó 08 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường; Thường trực HĐND phường, 02 Ban của HĐND phường đã tổ chức 28 đợt giám sát (Thường trực HĐND phường giám sát 13 đợt, Ban KT-XH giám sát 08 đợt, Ban Pháp chế giám sát 07 đợt ); Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 78 buổi thu hút hơn 2.600 lượt cử tri tham dự với 217 lượt ý kiến.
[[12]] UBND phường có 01 Chủ tịch (được kiện toàn vào tháng 6/2019), 01 Phó Chủ tịch (được kiện toàn vào tháng 8/2018) và 02 Ủy viên UBND; 08 công chức (thiếu 03 người so với định biên).
[[13]]-UBMTTQVN: Nhiệm kỳ 2019-2024, đã cử 33 Ủy viên, trong đó có 03 Thường trực. Với 07 Ban công tác Mặt trận ở 07 TDP, mỗi Ban có 01 Trưởng Ban và các Thành viên là Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội ở khu dân cư.
-Hội liên hiệp Phụ nữ: Nhiệm kỳ 2016 -2021 có 19 Ủy viên Ban Chấp hành, 05 Ủy viên Ban Thường vụ, với 1.485 Hội viên thuộc 07 Chi hội tại các TDP có 07 Chi hội Trưởng.
-Hội Cựu chiến binh: Nhiệm kỳ 2017-2022 có 17 Ủy viên BCH, Ban Thường vụ: 05 đồng chí, Ban kiểm tra có 03 đồng chí, Chi hội trưởng 07 đồng chí, chi hội phó 07 đồng chí. Đến nay có 154 Hội viên.
-Hội Nông dân: Nhiệm kỳ 2018-2023 có 13 Ủy viên Ban Chấp hành (hiện còn 12, do 01 Chi hội trưởng thôi nhiệm vụ), 03 Ủy viên Ban Thường vụ, đã điều động, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội; 07 Chi hội trực thuộc có 07 Chi hội Trưởng, với 444 Hội viên.
-Đoàn TNCSHCM: Nhiệm kỳ 2017-2022 có 13 Ủy viên Ban Chấp hành; Đoàn phường có 12 Chi đoàn (01 chi Đoàn dân quân, 01 chi Đoàn cơ quan, 03 chi Đoàn trường học và 07 chi Đoàn tổ dân phố). Hiện có 189 Đoàn viên.
[[14]] Nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ phường hiện nay: 11 đồng chí (giảm 02), trong đó nữ 04 đồng chí chiếm 36,36%, dưới 40 tuổi: 07 đồng chí bằng 63,64%; Độ tuổi bình quân của cấp ủy viên (tính đến cuối năm 2019): 40 tuổi. Ban thường vụ hiện có: 03 đ/c, gồm Bí thư và 02 Phó Bí thư Đảng ủy (Nữ: 01 đ/c). Độ tuổi bình quân của Ủy viên Ban thường vụ: 44 tuổi.
-Quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt: Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ phường: 20 đồng chí (gồm: 10 đ/c đủ điều kiện tái cử và 10 đ/c quy hoạch mới), trong đó: Nữ: 08 đồng chí, chiếm 40%; trẻ tuổi (từ 35 tuổi trở xuống, tính đến tháng 4/2020): 06 đồng chí, chiếm 30%. Độ tuổi bình quân (tính đến tháng 4/2020): 38 tuổi. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy: 07 đồng chí (gồm: 03 đ/c đủ điều kiện tái cử và 04 đ/c quy hoạch mới), trong đó: Nữ: 03 đồng chí, chiếm 42,86%; trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống, tính đến tháng 4/2020): 04 đồng chí, chiếm 57,14%.
-Tiến hành bổ sung quy hoạch BCH: 02 đồng chí và bổ sung quy hoạch 03 đồng chí cho các chức danh cụ thể để đảm bảo số lượng cần thiết.
[[15]]-Cán bộ chuyên trách: 10 người; tốt nghiệp THPT: 100%; Trình độ chuyên môn trung cấp trở lên: 100% (trong đó Đại học chiếm: 80%); Lý luận chính trị, từ Trung cấp trở lên: 100% (Cao cấp: 10%).
-Công chức chuyên môn: 08 người; tốt nghiệp THPT: 100%; Trình độ chuyên môn trung cấp trở lên: 100% (trong đó Đại học chiếm: 75%); Lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên: 25%. Hiện thiếu 03 Công chức theo định biên (Văn phòng-Thống kê; Văn hóa-Xã hội; Tư pháp-Hộ tịch).
-Những người hoạt động không chuyên trách phường: 15 người, đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Cán bộ Dân vận đối với Chủ tịch UBMTTQ (giảm 03 người so với năm 2015). Những người hoạt động không chuyên trách ở các TDP hiện có: 59  người, trong đó có 28 người là Trưởng 04 Đoàn thể ở TDP được khoán kinh phí hoạt động (giảm: 63 người so với năm 2015, do sáp nhập TDP).

 

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường Tây Sơn
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png