Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã giải quyết

V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã giải quyết

28/03/2022

28/3/2022

V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

22/03/2022

22/03/2022

Văn bản tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

V/v đăng ký tham gia kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022

18/03/2022

18/03/2022

Công văn số 459/TB-UBND, ngày 01/9/2021 của UBND phường Tây Sơn.

  Công văn số 459/UBND-VP, ngày 01/9/2021 của UBND phường Tây Sơn về việc thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của cơ quan đơn vị, nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Tây Sơn.

01/09/2021

9/1/2021

Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 của UBND phường Tây Sơn.

   Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tây Sơn.

31/08/2021

31/8/2021

Công văn số 420/UBND-VHXH, ngày 22/7/2021 của UBND phường Tây Sơn

Công văn số 420/UBND-VHXH, ngày 22/7/2021 của UBND phường Tây Sơn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

22/07/2021

22/7/2021

thi tin học

thi tin học

11/11/2020

11/11/2020

Chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

11/06/2020

06/11/2020

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã Về việc triển khai, tuyên truyền một số điểm mới Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 

18/10/2017

Đã biết

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BL 662296, cấp cho ông(bà): Đào Quang Trình, Lê Thị Lan, Tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

20/09/2017

20//9/2017


|<<1 2>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường Tây Sơn
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png