CHUYÊN MỤC

Chưa thực hiện cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27 trong năm 2023

12/11/2022

Chưa thực hiện cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27 trong năm 2023

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tại Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW trong năm 2023.

Ban đầu, theo  dự kiến từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tuy nhiên do tác động của Covid-19 nên dời thời điểm cải cách tiền lương công chức đến ngày 01/7/2022.

Sau đó, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022, Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức đến thời điểm thích hợp (theo Nghị quyết 34/2021/QH15).

Tiền lương công chức năm 2023 thay đổi thế nào?

Như vậy, trong năm 2023 sẽ chưa thực hiện cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Tiền lương công chức sẽ vẫn tiếp tục được tính dựa trên mức lương cơ sở nhân với hệ số lương.

Mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2022).

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

Do có sự thay đổi lớn về mức lương cơ sở trong năm 2023 (mức lương cơ sở mới tăng tới 20,8%) nên tiền lương công chức, viên chức cũng có thay đổi.

Chẳng hạn, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng thì tiền lương công chức là 3,487 triệu đồng/tháng.

Tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng thì tiền lương công chức là 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, thời điểm ngày 01/7/2023 sẽ có thay đổi lớn trong tiền lương công chức (tăng thêm 725.000 đồng/tháng).

Tiền lương công chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27

Nếu sau năm 2023, cấp có thẩm quyền thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW thì tiền lương công chức sẽ có một số điểm mới sau đây:

Cơ cấu tiền lương mới của công chức, viên chức sẽ bao gồm:

+ Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

+ Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

- Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

- Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

**Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.


Theo THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017