CHUYÊN MỤC

Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

06/09/2019
Chiều ngày 05/9/2019, đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Lê Thanh Tân - Phó Bí thư thường trực Thị ủy đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 
Trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Thị ủy, UBND thị xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, điển hình như Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng các thị xã, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 44-KT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Các ngành chức năng thị xã cũng đã tuyên truyền đến người dân hiểu rõ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và bản chất, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, lòng yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả nổi bật trong việc xây dựng khu vực phòng thủ cấp thị xã là tiềm lực chính trị-tinh thần vững chắc; lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; năng lực của cán bộ các cấp từng bước được nâng lên; các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các phong trào đền ơn - đáp nghĩa; giúp nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Về xây dựng tiềm lực kinh tế, thị xã đã thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội đều gắn chặt với những yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đến hết năm 2019 đạt 10.750,64 tỷ đồng, tăng gấp 3,35 lần so với năm 2010; mạng lưới y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở từng bước được củng cố, 5/11 trạm Y tế xã, phường có bác sĩ; tính đến hết năm 2018, tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân là 5,58. Đến cuối năm 2018, 5 xã của thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong tiềm lực quốc phòng - an ninh, lực lượng Quân sự và Công an thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được xây dựng theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Hàng năm, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu giao; đã tổ chức huấn luyện dân quân 11 xã, phường và 04 đầu mối đơn vị tự vệ với quân số tham gia 8.480/8.530 đồng chí, đạt 99,41% chỉ tiêu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (02 lần) đều đạt khá, giỏi,...

quoc-phong-2.jpg

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, Hội nghị đã nhất trí đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chủ trương giải pháp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo. Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.
Minh Khang
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017