CHUYÊN MỤC

Phản bác những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

30/08/2018
Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tiếp tục gia tăng mức độ, tần suất chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Đặc biệt, các thế lực thù địch, phần tử chống phá lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, triệt để khai thác mạng internet, sử dụng mạng xã hội để gây nhiễu loạn nhằm chiếm lĩnh “trận địa thông tin”, phát tán thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật, cổ súy cho các hoạt động chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp, thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ, đảng viên rơi vào tình trạng thờ ơ chính trị, thậm chí a dua tán phát những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Một trong những nghịch lý hiện nay là chúng ta có hệ thống chính trị sâu rộng với hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể được tổ chức đến cấp cơ sở nhưng có thời điểm khi các thế lực thù địch xào xáo thông tin, trộn lẫn “thật-giả”, “cắt gọt” các trích dẫn từ nguồn tin chính thức trong nước gắn với những bình luận ác ý, thổi phồng, bóp méo các sự kiện, vụ việc, lồng ghép ý kiến trái chiều, kêu gọi tổ chức biểu tình, tuần hành trái phép… thì công tác đấu tranh phản bác của hệ thống chính trị lại thiếu chủ động, chưa kịp thời, chưa thống nhất và thiếu đồng bộ, cá biệt có nơi hầu như không có phản ứng gì.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng và triển khai tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị trong việc nắm bắt quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng internet, mạng xã hội, nhất là việc chỉ đạo, phát động cán bộ, đảng viên đấu tranh, phản bác có nơi, có lúc còn bị bỏ ngỏ. Công tác tuyên truyền giáo dục, phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên còn có mặt hạn chế; lúng túng trong định hướng thông tin tích cực trên mạng internet, mạng xã hội. Việc một số cán bộ, đảng viên đứng ra cổ súy cho những hành vi vi phạm, tham gia vào những hành động tự phát, manh động do bị kích động hoặc mất ý chí chiến đấu, phó mặc cho hoàn cảnh điều khiển khi những phần tử xấu xuyên tạc, công kích, bôi nhọ Đảng và chế độ đều là những biểu hiện của tình trạng suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị, phải được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh. Trước thực trạng trên, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:
 
Một là, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối trên mạng internet và mạng xã hội; nhất là trước những vấn đề, sự kiện mà chúng lợi dụng xuyên tạc và nhận thức rõ mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin xấu, độc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu tiếp xúc với các nguồn thông tin xấu, độc, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên trẻ tuổi, có thời gian kết nạp Đảng, làm việc chưa lâu hoặc đang công tác trong những lĩnh vực chủ yếu gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ… bản lĩnh chính trị còn chưa vững vàng, khả năng “tự miễn dịch” trước thông tin xấu, độc còn thấp.
 
Từng chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt nhằm trao đổi, làm rõ về bản chất, âm mưu từ thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối. Trên cơ sở tài liệu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tổ chức cung cấp luận cứ, thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng internet, mạng xã hội để quán triệt cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi mình quản lý nhận diện, phân tích được tác hại của thông tin xấu, độc, xây dựng ý thức tự phòng vệ và sẵn sàng tham gia đấu tranh phản bác khi tổ chức giao nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ, đảng viên không nghe, đọc, xem những đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video của những phần tử chống đối, phản động.
 
Hai là, cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác, nhất là trên không gian mạng xã hội. Không để đồng nghiệp, đồng chí của mình và quần chúng bị kẻ địch móc nối, lôi kéo, ủng hộ, cổ súy, tán phát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác...
 
Các đồng chí cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần sâu sát, nắm vững mọi hoạt động và tình hình tư tưởng, thái độ, quan điểm của cán bộ, đảng viên, quần chúng khi chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhất là trong những đợt cao điểm liên quan đến tình hình an ninh chính trị. Đồng thời có nội dung giáo dục, định hướng, điều chỉnh nhận thức của cán bộ, đảng viên đúng đắn, kịp thời. Mặt khác, yêu cầu cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý lên tiếng khi tài khoản cá nhân (Facebook, Zalo…) bị xâm nhập, lợi dụng, giả mạo, để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ, vu khống hoặc bị lợi dụng phát tán thông tin xấu, độc cho người thân, bạn bè và cộng đồng mạng.
 
 
Ba là, nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, cũng như các giải pháp quản lý chặt chẽ thông tin trên internet và mạng xã hội. Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm khi sử dụng mạng internet, mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải biến trang mạng xã hội của cá nhân mình thành kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền thông tin chính thống. Tích cực, thường xuyên tham gia chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay và các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể nơi mình công tác, sinh hoạt… nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, không a dua, có hành vi lệch chuẩn về chính trị. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhất là thông tin được báo chí, mạng xã hội phản ánh mà chưa được kiểm chứng, chưa có phát ngôn và kết luận chính thức từ cá nhân liên quan hay tổ chức được giao trách nhiệm.
 
Đối với cấp ủy, cơ quan, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên trách nhiệm đồng loạt đăng tải, chia sẻ trên trang mạng xã hội của cá nhân những thông tin chính thống, chính thức, chính xác liên quan đến các sự kiện phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm và các tin, bài, clip đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trong các đợt cao điểm bảo vệ an ninh chính trị. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo thành chuỗi dòng chảy thông tin tích cực lan tỏa nhanh trong cộng đồng góp phần định hướng nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội hiện nay. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm huy động đoàn viên, hội viên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đấu tranh trực diện, thống nhất, đồng bộ với những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Theo Báo Gia Lai.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017