CHUYÊN MỤC

Thị xã An Khê hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

08/06/2021
Đến nay, thị xã An Khê đã hoàn thành Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%. 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN 11/11 xã, phường và Hội Phụ nữ Công an đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả, các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội".
 

Nổi bật là các phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng phụ nữ nghèo, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo… được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng.
Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới với các mục tiêu thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều phần việc trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các phong trào hoạt động Hội, cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Ghi nhận kết quả tại Đại hội cơ sở là công tác nhân sự đều đảm bảo đúng quy trình, quy định của TW Hội LHPN Việt Nam. 12/12 cơ sở Hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả, có 104 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN các xã/phường và Hội Phụ nữ Công an, trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch được bầu mới tại Đại hội, còn 11 Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch tái cử.
Bên cạnh đó, các văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ cũng như các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền, trang trí trước, trong và sau đại hội tạo được không khí trang nghiêm, phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ.


Hoài Thu – Hội LHPN thị xã An Khê
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017