CHUYÊN MỤC

An Khê tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

12/11/2018
​Đảng bộ thị xã An Khê đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt “Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. Hiện nay, thị xã đang tập trung chỉ đạo các xã Tú An và Song An hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Riêng 3 xã đã về đích (Cửu An, Xuân An, Thành An) tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Về kinh phí tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thị xã là trên 14 tỷ 138 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 3 tỷ 544 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương trên 2 tỷ 203 triệu đồng, vốn lồng ghép 6 tỷ 230 triệu đồng, vốn huy động đóng góp trên 2 tỷ 161 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, thị xã đã thực hiện giải ngân trên 60% kế hoạch đề ra. Tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn với khoảng 3.460 công tham gia hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới. 
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Đầu năm đến nay đã mở 3 lớp tập huấn tại 3 xã (Tú An, Song An, Cửu An) với số lượng 120 tham gia, tạo điều kiện cho 14 cán bộ làm công tác nông thôn mới các xã tham gia các lớp tập huấn do các Sở, ngành của tỉnh tổ chức. Thị xã chủ động bố trí ngân sách trên 170 triệu đồng để hợp đồng với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tư vấn và củng cố hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hợp tác xã.
Bên cạnh, chú trọng nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực và tự giác chung tay, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phương Thanh
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017