CHUYÊN MỤC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: An Khê cần xây dựng hợp tác xã kiểu mới

07/10/2019
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2019. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến
 
Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng qua, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Trong 9 tháng năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt hơn 5.358 tỷ đồng, đạt 75,12% kế hoạch, tăng 13,12% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 3.187 tỷ đồng, đạt 83,88% kế hoạch, tăng 28,68% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, 5/5 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã đã triển khai đề án xây dựng làng nông thôn mới tại làng Hòa Bình, làng Nhoi (xã Tú An), làng Pốt (xã Song An). Công tác phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã được quan tâm chỉ đạo và bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Thị xã cũng tập trung công tác quy hoạch, quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo tích cực; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.400 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20-9 ước đạt 78,69 tỷ đồng, đạt 85,46% dự toán.
 
 
 
  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H
 
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển và đạt những kết quả quan trọng. Thị xã đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ II về khảo cổ học sơ kỳ Đá cũ; tích cực triển khai hoạt động bảo tồn, quảng bá du lịch của địa phương, đặc biệt là bảo tồn, phát huy các giá trị của Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Tây Sơn Thượng đạo. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ và kịp thời. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng tiếp tục được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
 
Bí thư Thị ủy An Khê cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: tình hình thời tiết không thuận lợi, giá cả các mặt hàng không ổn định đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người nông dân; dịch tả heo châu Phi xảy ra gây ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ chăn nuôi. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa có nhiều chuyển biến. Tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải của nhà máy, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nội thị chưa đảm bảo, ảnh hưởng chung đến mỹ quan đô thị. Tình hình trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm hình sự, số người nghiện ma túy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ phát triển đảng viên thấp. Công tác nắm bắt tình hình, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời...
 
Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác xã kiểu mới
 
Sau khi nghe Ban Thường vụ Thị ủy An Khê báo cáo kết quả thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đại biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà An Khê đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy An Khê phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo kế hoạch.
 
Trong đó, thị xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu trong năm 2019, đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 9 tháng qua. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn, chú ý đến chất lượng và phải đảm bảo lộ trình đề ra. Tập trung các nguồn lực thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác bảo tồn các di tích lịch sử. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự; nắm chắc các đối tượng để xử lý kịp thời, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động có tính chất băng nhóm… Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch phục vụ xây dựng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; những trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có vấn đề thì phải kiểm tra, kết luận rõ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.
 
Về các kiến nghị, đề xuất của thị xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với thị xã An Khê sớm nghiên cứu, thực hiện. Cụ thể là đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2085-CV/TU, ngày 19-11-2018 triển khai ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong công tác phát triển du lịch; Thông báo số 217-TB/VPTU, ngày 18-3-2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê, một số địa phương và cơ quan chức năng tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, nhất là hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án công trình đập điều hòa trên sông Ba khu vực nội thị An Khê để bảo vệ nguồn nước, tạo cảnh quan môi trường và phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân. Xem xét, bố trí kinh phí xây dựng Khoa Truyền nhiễm của Trung tâm Y tế thị xã hiện đã xuống cấp, không sử dụng được.
 
Đồng thời, cho ý kiến kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ y-bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã. Cho chủ trương thực hiện xã hội hóa Nhà máy xử lý rác thải rắn An Khê để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động. Có ý kiến chỉ đạo đối với Nhà máy Đường An Khê và có văn bản gửi lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 219-TB/VPTU, ngày 26-3-2019 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công văn số 2510-CV/TU, ngày 7-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà máy Đường An Khê, nhất là sớm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ di dời 20 hộ dân sinh sống liền kề với nhà máy, chịu ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.
Theo: baogialai.com.vn
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017