CHUYÊN MỤC

Thị xã An Khê có 09 hợp tác xã và 01 tổ hợp tác kinh doanh

26/09/2019
Tính đến nay, trên địa bàn thị xã An Khê có 09 hợp tác xã (HTX) và 01 tổ hợp tác kinh doanh ở 3 lĩnh vực, cụ thể: Trong lĩnh vực nông nghiệp có 6 HTX và 01tổ hợp tác; trong lĩnh vực vận tải có 02 HTX và trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng có 01 đơn vị. Nhìn chung, thành phần kinh tế hợp tác, HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định. Các HTX nông nghiệp từng bước thực hiện liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Để tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn thị xã phát triển, trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã An Khê đã cử 25 học viên tham gia lớp "Giám đốc HTX nông nghiệp cho cán bộ trẻ năm 2018-2019"; hỗ trợ thành lập HTX nông nghiệp tại xã Cửa An; tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp Tú An 1, HTX nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Xuân An, HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp An Phú và HTX dịch vụ An Bình tham gia thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi, dịch vụ thu gom rác thải, chợ nông thôn và các dịch vụ khác phù hợp với năng lực hiện tại của từng hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí 320 triệu đồng để HTX nông nghiệp Tú An 1 xây dựng mô hình thí điểm HTX điểm phát triển có hiệu quả theo hướng sản xuất ứng dụng tưới nhỏ giọt.
          
Minh Khang
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017