CHUYÊN MỤC

Thị xã An Khê có 77,06 ha cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn

29/04/2020
Tính đến ngày 15/4/2020, trên địa bàn thị xã An Khê có 77,06 ha cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020, ước thiệt hại khoảng 798,23 triệu đồng.

trong đó: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% đến mất trắng là 27,43 ha; diện tích lúa thuần bị thiệt hại từ 30-70% là 34,53 ha; diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70% là 7,2 ha; diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại từ 30-70% là 7,9 ha. Trong diện tích bị thiệt hại có 55,01 ha nằm trong kế hoạch sản xuất và 22,05 ha không nằm trong kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Diện tích thiệt hại nằm trong khu vực tưới của công trình thủy lợi là 39,91 ha; diện tích thiệt hại nằm ngoài khu vực tưới của công trình thủy lợi là 37,15 ha.

Trước khó khăn về nguồn nước do nắng hạn gây ra, Ủy ban nhân dân thị xã An Khê đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên cử cán bộ kiểm tra tình hình nước tưới cho các cánh đồng trồng lúa vụ Đông Xuân của địa phương; vận động nông dân xử lý, khắc phục những cánh đồng có nguy cơ cạn nước gây khô hạn, mất trắng hoặc giảm năng suất lúa bằng các biện pháp bơm tưới như điện, máy nổ, tưới tiết kiệm nước; lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất các diện tích bị thiệt hại trong vụ Mùa 2020. Trên cơ sở tổng hợp tình hình cây trồng và thiệt hại cây trồng do ảnh hưởng của nắng hạn trong vụ Đông Xuân 2019-2020, Ủy ban nhân dân thị xã An Khê đã có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân trên địa bàn thị xã khôi phục sản xuất do nắng hạn gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020 với số tiền 71,74 triệu đồng.
 
                                                                   Bảo Trân
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017