CHUYÊN MỤC

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024
Ngày 08/01/2024, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Quốc Hoài Huy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thị xã chủ trì.

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã chỉ đạo NHCSXH thị xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện là 280.751 triệu đồng, tăng 52.900 triệu đồng so với năm 2022. Doanh số cho vay: 90.376 triệu đồng, với 1.645 lượt khách hàng, bình quân mỗi hộ vay 54,9 triệu đồng. Doanh số thu nợ: 37.699 triệu đồng. Tổng dư nợ: 280.074 triệu đồng, đạt 99,9% KH, tăng 52.632 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng là 23,2%) với 5.701 khách hàng vay vốn. 
Tại Hội nghị, các thành viên Ban đại diện đã thảo luận và đề xuất các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã, tập thể cán bộ nhân viên NHCSXH, các thành phần tham gia quản lý vốn vay trong thời gian qua và đã khen thưởng cho 12 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã năm 2023.

Công tác khen thưởng tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chỉ đạo các thành viên Ban đại diện và NHCSXH thị xã trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
                                                                                                 Nguồn: NHCSXH thị xã
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn 
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
   Copyright © 2017