CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương

14/04/2022
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.
Nội dung kiểm tra theo các lĩnh vực quy định tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19-10-2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Sở Y tế là một trong những đơn vị kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Ảnh nguồn internet 
Theo đó, đoàn sẽ tiến hành 2 hình thức kiểm tra. Kiểm tra theo kế hoạch về công tác chỉ đạo điều hành CCHC (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác CCHC và việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao); công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
 
Ngoài ra, sẽ kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác CCHC và kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh và của đơn vị, địa phương năm 2021. Kiểm tra đột xuất việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC, triển khai giao việc và theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế làm việc…

Dự kiến, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 7 sở, ban, ngành gồm: Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các Sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; 8 địa phương gồm: thị xã Ayun Pa, các huyện: Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh, Kbang, Mang Yang, Phú Thiện.
 
KIỀU PHAN
THEO BAOGIALAI.COM.VN
 https://baogialai.com.vn/channel/721/202204/gia-lai-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-cac-don-vi-dia-phuong-5773340/index.htm?gidzl=StGU1CbXZ6XmOXe2pt-FQN5Z6mpLAzbaEcD708HsXJe-QH5HXNIEFJOz4LAF8e4wPsqJKpIABQTSo6YCR0
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017