CHUYÊN MỤC

Gia Lai triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung

29/04/2022
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 822/UBND-CNXD nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2171/QĐ-TTg. Trong đó, tăng cường kiểm soát tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền. Đến năm 2025, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây: Tại TP. Pleiku phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các huyện, thị xã phải sử dụng tối thiểu 50%. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn. Tiếp tục giai đoạn đến năm 2030, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN, chỉ đạo sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm VLXKN, chất lượng công trình sử dụng VLXKN; thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đôn đốc thực hiện các cơ chế chính sách hiện có để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có lĩnh vực sản xuất VLXKN.
 
Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất VLXKN nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu sử dụng cho các công trình. Các doanh nghiệp sản xuất VLXKN và doanh nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, tăng cường sản xuất sản phẩm tấm lớn, sản phẩm nhẹ. Tăng cường sử dụng phế thải thay thế một phần nguyên liệu tự nhiên trong sản xuất VLXKN và nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
 
MINH NGUYÊN
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017