CHUYÊN MỤC

Thị xã An Khê triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn năm 2023.

08/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/3/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn năm 2023.

Ngày 07/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ vốn cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tại Làng Pơ Nang, xã Tú An để thực hiện mô hình Chăn nuôi dê sinh sản với tổng số tiền hỗ trợ là 40.000.000đ 
Bà Lê Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao vốn hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số  

Quang cảnh hỗ trợ dê cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số 
Việc triển khai thực hiện mô hình Chăn nuôi dê sinh sản nhằm giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết quản lý, biết tiết kiệm, biết tích lũy để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
                                                                                                                                Hồng Minh  
 
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017