CHUYÊN MỤC

An Khê với công tác giảm nghèo

05/01/2019
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, thị xã An Khê đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách, Chương trình, Dự án về giảm nghèo  thông suốt từ thị xã tới các xã, phường, từng bước nâng cao đời sống cho các hộ nghèo.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là do thiếu điều kiện sản xuất như: Vốn, đất sản xuất và phương tiện canh tác. Để hỗ trợ người nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, thị xã An Khê đã triển khai nhiều chủ trương và chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước đưa ra, trong đó, nguồn vốn vay từ các chương trình giảm nghèo đã đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Là một hộ dân được thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ các dự án giảm nghèo, chị Lê Thị Thanh Tú- xã Thành An- thị xã An Khê chia sẻ: “Cách nay 3 năm tôi cũng có vay 10 triệu từ kênh giải quyết việc làm để mua 1 con bò, nay nó cũng sinh sản ra được 2 con bê. Cũng rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi, mong rằng các cấp rót vốn vây hỗ trợ nhiều hơn nữa để chúng tôi có nhiều việc làm hơn, có nguồn vốn để xoay sở, đời sống được nâng cao lên”.
Bên cạnh hỗ trợ người nghèo về vốn, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thị xã An Khê cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Chỉ tính riêng năm 2018, thị xã đã huy động từ nhiều kênh, nhiều nguồn như “Qũy vì người nghèo” của tỉnh và thị xã, kênh hỗ trợ từ các cấp Hội phụ nữ, vận động các Ngân hàng thương mại để xây dựng 23 căn “nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương” trao tặng cho người nghèo. Anh Phạm Tấn Lan, một hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở tại thôn Phước Bình- xã Cửu An - thị xã An Khê cho biết: “Trước đây gia đình khó khổ, nhà cửa dột nát, nay được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho tôi cất được ngôi nhà khang trang, bàn thân cũng rất phấn khởi. Gia đình tôi hứa là sẽ cố gắng sau này làm ăn thoát nghèo, cũng xin chân thành cảm ơn các cấp”

Ngoài vốn, nhà ở, người nghèo cũng được hỗ trợ tiền điện, hưởng chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng khi gặp thiên tai, bệnh nặng; được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề lao động nông thôn; tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa... 
Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo, thị xã đã thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch giảm nghèo với mục tiêu và giải pháp cụ thể. Bên cạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các Hội, Đoàn thể đã phát động phong trào thi đua và được nhân dân hưởng ứng khá tích cực, đặc biệt là phong trào “Ngày vì người nghèo”. 
Từ đó, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương đạt kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Cuối năm 2017 số hộ nghèo trên toàn thị là 484 hộ, chiếm tỷ lệ 2,98%; 579 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,57%. Đến cuối năm 2018 là 357 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 2,15%; 597 hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 3,59%. Số tổng số hộ nghèo giảm so với đầu năm 2018  là 127 hộ, đạt mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,83%. 
Phát huy kết quả đạt được, thị xã đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hùng Vỹ- Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết:“Thị xã sẽ tiến hành một loạt các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đầu tiên là điều tra, rà soát hộ nghèo thực chất, sát định các nguyên nhân nghèo để đưa ra các giải pháp tương ứng và có xác định các nguồn lực, đặc biệt là phát huy nguồn lực của người dân. Phát huy các vai trò chủ thể của người dân trong tận dụng các cơ hội để sản xuất kinh doanh theo các chương trình như là Nghị định 55, Quyết định 29 của Thủ tướng, các chính sách, các điều kiện tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, về nhà ở, vệ sinh cũng như thông tin. Ngoài phát huy nội lực của người dân thì chính quyền cơ sở tiếp tục phát huy các nguồn lực tại chỗ về cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp của dân để hỗ trợ người nghèo về nhà ở, xác định xóa nhà tranh tre nứa lá, cứng hóa đối với khu vực nông thôn và khu vực đô thị thì cũng có lộ trình để xây dựng các nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, từ ngân hàng hỗ trợ người nghèo về nhà ở. Phấn đấu đến năm 2020 toàn thị xã chúng tôi cố gắng phấn đấu trên 0,5% hàng năm và phấn đấu đến giai đoạn 2020 thì chỉ còn dưới 1% hộ nghèo”.
Có thể thấy công tác giảm nghèo đã phát huy hiệu quả.  Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để thị xã tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Phương Thanh
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017