CHUYÊN MỤC

An Khê nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

26/08/2022
(GLO)- Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua, Thị ủy An Khê luôn chú trọng đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, việc ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19-7-2021 “về tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã từng bước cho thấy hiệu quả sau 1 năm triển khai.

Nghị quyết số 03-NQ/TU ra đời được đánh giá là tất yếu, phù hợp với thực tiễn, đồng thời là định hướng quan trọng để thị xã An Khê xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như giai đoạn kế tiếp. Theo Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước, từ khi Nghị quyết số 03-NQ/TU được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời, xây dựng các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy hoạch cán bộ; chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết các cấp về công tác cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
 
Thị xã đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp chuyên môn, năng lực để phát huy tối đa sở trường, gắn với thực hiện tốt công tác tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu; tiếp nhận con em địa phương tốt nghiệp đại học vào giữ các vị trí hoạt động không chuyên trách ở xã, phường nhằm từng bước nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. “Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được Ban Thường vụ Thị ủy triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ các cấp với phương châm “động” và “mở”. Những người được bổ sung vào quy hoạch đều có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản hoàn thiện”-Bí thư Thị ủy An Khê thông tin. 

Đảng ủy xã Tú An đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công
đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Mộc Trà 
 
Triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú An đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phấn đấu đến năm 2030 có 100% cán bộ chuyên trách, công chức xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Bí thư Đảng ủy xã Võ Anh Tài cho biết: Hơn 1 năm qua, Đảng ủy xã Tú An đã cử 61 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo yêu cầu; tổ chức quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2026-2031 cơ bản đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của cấp trên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng; tổ chức thành công công tác bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, xã có 2 chi ủy chi bộ thành lập mới, nâng tổng số chi bộ có chi ủy trực thuộc Đảng bộ xã lên 9/10 chi bộ; 4/6 thôn, làng có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 66,67%).
 
Tương tự, Phòng Nội vụ thị xã cũng đã tích cực tham mưu giúp UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU. Trong đó, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Theo Trưởng phòng Nội vụ thị xã Nguyễn Hoàng Hiệp, từ năm 2021 đến tháng 7-2022, thị xã đã cử 203 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh triệu tập; mở 2 lớp tập huấn về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai tại Trung tâm Chính trị thị xã với 118 học viên tham gia. 


Thị xã An Khê đang từng bước nâng cao chất lượng,
trẻ hóa đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Ảnh: Mộc Trà 
 
“Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ với 1.065 người; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức cũng được nâng lên đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu giúp UBND thị xã đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị để xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; quan tâm tạo nguồn cán bộ là người tại chỗ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng đủ các yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định”-ông Hiệp nói.
 
Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Thị xã sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong công tác quản lý cán bộ; đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.
 
MỘC TRÀ
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017