CHUYÊN MỤC

An Khê tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

18/11/2022
(GLO)- Chiều 17-11, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Gia Lai triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh 
 
10 năm qua, thị xã đã tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện Nghị quyết một cách toàn diện cả về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thị xã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh có sự tác động do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện đạt kết quả.
 
Hàng năm, thị xã đã bố trí ngân sách địa phương kết hợp với huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trang-thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. Trong đó, có nhiều công trình gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.
 
Hiện toàn thị xã còn 360 hộ nghèo, chiếm 2,04% (giảm 362 hộ so với năm 2011). Các chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng quy định. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc được khôi phục, phát huy và tôn vinh. Phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai có hiệu quả, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên…
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ các bộ các cấp được chú trọng, quan tâm. Trong 10 năm, thị xã đã kết nạp 889 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là 2.633 người. Từ năm 2013 đến nay, toàn thị xã có hơn 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chỉ đạo sát hơn, từng bước khắc phục tình trạng đào tạo không theo quy hoạch; tăng cường các lớp đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ và bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến nay, có 100% cán bộ công chức, viên chức đạt chuẩn về chuyên môn, đạt tiêu chuẩn lý luận chính trị.
 
Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao. Hàng năm, xây dựng cơ sở đạt trên 80% vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao.
 
NGỌC MINH
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017