Default news teaser image
Đồng chí Trần Thị Lệ Thủy
chức vụ: CT hội LHPN xã
Email:thuytl.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0867435579

Default news teaser image
Đồng chí Nguyễn Đẩu
chức vụ: CT UBMTTQVN xã
Email:daun.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0344359154

Default news teaser image
Đồng chí Võ Thị Trường Giang
chức vụ: CT hội Nông dân xã
Email:giangttv.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0967303366

Default news teaser image
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh
chức vụ: CT hội Cựu chiến binh xã
Email:chinhnv.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0398982543

Default news teaser image
đồng chí Đặng Hoàng Sinh
chức vụ: BT đoàn thanh niên xã
Email:sinhdh.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0967652072

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017