Default news teaser image
Đồng chí Nguyễn Công Thám
chức vụ: phó chủ tịch HĐND xã 
Email: thamnc.ankhe@gialai.gov.vn
Số điện thoại: 0905697847

Default news teaser image
Đồng chí Lê Phương Hoài
chức vụ: Công chức VP-TK xã
Email: hoailp.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0328022279

Default news teaser image
Đồng chí Bùi Thị Hồng Thắm
chức vụ: Công chức VP-TK xã
Email:thambth.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0969484457

Default news teaser image
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa
chức vụ: Công chức TP-HTxã
Email:hoamtn.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0378612455

Default news teaser image
Đồng chí Lê Hùng Vương
chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng xã
Email:vươnglh.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0905411113

Default news teaser image
Đồng chí Hồ Thị Xuân Thương
chức vụ: Công chức địa chính - xây dựng xã
Email:thuonghtx.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0963244579

Default news teaser image
Đồng chí Trương Thị Mỹ Xuân
chức vụ: Công chức VHXH xã
Email:xuanttm.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0935364354

Default news teaser image
đồng chí Ngô Thị Hải
chức vụ: Công chức KT - NS xã
Email:haitn.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0901922252

Default news teaser image
đồng chí Lưu Trường Sơn
chức vụ: Công chức Chỉ huy trưởng quân sự 
Email:sonlt.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0367575351

Default news teaser image
Đồng chí Phạm Minh Thao
chức vụ: Công chức trưởng công an xã
Email:thaopm.ankhe@gialai.gov.vn
số điện thoại: 0931623479

 |<  < 1 2  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017