LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ XÃ CỬU AN
       - Giai đoạn 1975 – 1976
              Đồng chí:  Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Công Lưu – CT UBND xã
       - Giai đoạn 1977:
              Đồng chí: Nguyễn Văn Điển – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Đào Tấn Hưng)
       - Giai đoạn 1978:
              Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Nguyễn Văn Điển)
              Đồng chí: Thanh Chí – Phó bí thư chi bộ xã
       - Giai đoạn 1979 - 1980
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Thanh Chi – Phó bí thư chi bộ
       - Giai đoạn 1980 - 1982
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đức Quang – chi ủy viên
       - Giai đoạn 1982 - 1985
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã
              Đồng chí Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí Văn Xuân Bằng – chi ủy viên chủ tịch UBND xã
              Năm 1983 đ/c Nguyễn Minh Đệ - CT UBND xã (thay đ/c Văn Xuân Bằng)
              Năm 1984 đ/c Văn Xuân Bằng – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Đào Tấn Hưng)
       - Giai đoạn 1985 - 1986
              Đồng chí: Văn Xuân Bằng – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ – chi ủy viên, chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1986 - 1988
              Đồng chí: Văn Xuân Bằng – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hoa – chi ủy viên
              Tháng 10/1986: đ/c Lê Văn Trữ - bí thư chi bộ xã
              Tháng 6/1987: đ/c Nguyễn Anh Tuấn – bí thư chi bộ xã
       - Giai đoạn 1988 - 1991
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ - chi ủy viên chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Đinh Trạm – chi ủy viên, phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1991 - 1995
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ - chi ủy viên, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Đinh Trạm – chi ủy viên, phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1995 - 2000
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu – bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Phó bí thư, kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Vũ Văn Dự - chi ủy viên
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí: Trần Xuân Hường – chi ủy viên
       - Giai đoạn 2000 - 2005
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu – Bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Phó bí thư
              Đồng chí: Vũ Đình Lưu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Công – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Hồ Hữu Bằng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – Đảng ủy viên
       - Giai đoạn 2005 - 2010
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu - phó bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trần Công – phó bí thư, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Đinh Thị Nghĩa – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Thế Dũng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Tháng 10/2005: đ/c Huỳnh Văn Vang – Bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 01/2006: đ/c Phan Mạo – bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 8/2008: đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 8/2008: đ/c Nguyễn Đức Thắng – Phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 2010 - 2015
              Đồng chí: Nguyễn Đức Thắng – Bí thư đảng bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Thế Dũng - phó bí thư
              Đồng chí: Trần Công - Ủy viên thường vụ, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lê Phương Hoài – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Thị Phúc – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lưu Trường Sơn – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Lệ Thủy – Đảng ủy viên
              Tháng 7/2011: đ/c Trần Công – Bí thư đảng bộ xã (thay đ/c Nguyễn Đức Thắng)
       - Giai đoạn 2015 đến nay
              Đồng chí: Trần Công – Thị ủy viên, bí thư Đảng ủy xã, CT HĐND xã
              Đồng chí: Đinh Thanh Hải – phó bí thư Đảng ủy xã.
              Đồng chí: Lưu Trung Dũng – CT UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Phó CT HĐND xã
              Đồng chí: Nguyễn Thị Phúc – Phó CT UBND xã
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lê Phương Hoài – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lưu Trường Sơn – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Thị Hồng Thắm – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Lệ Thủy – Đảng ủy viên
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017