quatrinhhinhthanhphattrien.png

       Xã Cửu An có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thị xã, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển về mọi mặt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm qua có nhiều tiến bộ, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao, có nhiều cố gắng và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
* Tổ chức bộ máy quản lý hành chính Nhà nước:

       Cửu An với nhiệm vụ xây dựng đảng, bộ máy chính quyền luôn được cấp trên quan tâm kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng về nhân sự, cụ thể:          
       - Giai đoạn 1975 – 1976
              Đồng chí:  Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Công Lưu – CT UBND xã
       - Giai đoạn 1977:
              Đồng chí: Nguyễn Văn Điển – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Đào Tấn Hưng)
       - Giai đoạn 1978:
              Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Nguyễn Văn Điển)
              Đồng chí: Thanh Chí – Phó bí thư chi bộ xã
       - Giai đoạn 1979 - 1980
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Thanh Chi – Phó bí thư chi bộ
       - Giai đoạn 1980 - 1982
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đức Quang – chi ủy viên
       - Giai đoạn 1982 - 1985
              Đồng chí: Đào Tấn Hưng – Bí thư chi bộ xã
              Đồng chí Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí Văn Xuân Bằng – chi ủy viên chủ tịch UBND xã
              Năm 1983 đ/c Nguyễn Minh Đệ - CT UBND xã (thay đ/c Văn Xuân Bằng)
              Năm 1984 đ/c Văn Xuân Bằng – Bí thư chi bộ xã (thay cho đ/c Đào Tấn Hưng)
       - Giai đoạn 1985-1986
              Đồng chí: Văn Xuân Bằng – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ – chi ủy viên, chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1986-1988
              Đồng chí: Văn Xuân Bằng – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – chi ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hoa – chi ủy viên
              Tháng 10/1986: đ/c Lê Văn Trữ- bí thư chi bộ xã
              Tháng 6/1987: đ/c Nguyễn Anh Tuấn – bí thư chi bộ xã
       - Giai đoạn 1988 - 1991
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ - chi ủy viên chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Đinh Trạm – chi ủy viên, phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1991- 1995
              Đồng chí: Hồ Xuân Kiêu – bí thư chi bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Minh Đệ - chi ủy viên, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Đinh Trạm – chi ủy viên, phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 1995 - 2000
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu – bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Phó bí thư, kiêm chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Vũ Văn Dự - chi ủy viên
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – chi ủy viên
              Đồng chí: Trần Xuân Hường – chi ủy viên
       - Giai đoạn 2000-2005
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu – Bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Phó bí thư
              Đồng chí: Vũ Đình Lưu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Công – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Hồ Hữu Bằng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Văn Thị Hồng Thắm – Đảng ủy viên
       - Giai đoạn 2005-2010
              Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu- phó bí thư chi bộ
              Đồng chí: Trần Công – phó bí thư, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trương Hữu Mạnh – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Đinh Thị Nghĩa – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Thế Dũng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Tháng 10/2005: đ/c Huỳnh Văn Vang – Bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 01/2006: đ/c Phan Mạo – bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 8/2008: đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng bộ xã
              Tháng 8/2008: đ/c Nguyễn Đức Thắng – Phó chủ tịch UBND xã
       - Giai đoạn 2010-2015
              Đồng chí: Nguyễn Đức Thắng – Bí thư đảng bộ xã
              Đồng chí: Nguyễn Thế Dũng- phó bí thư
              Đồng chí: Trần Công - Ủy viên thường vụ, chủ tịch UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lê Phương Hoài – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Nguyễn Thị Phúc – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lưu Trường Sơn – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Lệ Thủy – Đảng ủy viên
              Tháng 7/2011: đ/c Trần Công – Bí thư đảng bộ xã (thay đ/c Nguyễn Đức Thắng)
       - Giai đoạn 2015 đến nay
              Đồng chí: Trần Công – Thị ủy viên, bí thư Đảng ủy xã, CT HĐND xã
              Đồng chí: Đinh Thanh Hải – phó bí thư Đảng ủy xã.
              Đồng chí: Lưu Trung Dũng – CT UBND xã
              Đồng chí: Phạm Đình Phùng – Phó CT HĐND xã
              Đồng chí: Nguyễn Thị Phúc – Phó CT UBND xã
              Đồng chí: Nguyễn Đẩu – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lê Phương Hoài – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Lưu Trường Sơn – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Thị Hồng Thắm – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Bùi Trung Kiên – Đảng ủy viên
              Đồng chí: Trần Lệ Thủy – Đảng ủy viên

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017