ttgd.png

*  Về kinh tế:
      - Kinh tế xã Cửu An trong nhiệm kỳ 2010-2015 tăng trưởng khá ổn định, bình quân thu nhập đầu người đạt 23 triệu/người/năm gấp 2,3 lần so với năm 2010.
Tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 ước đạt 66,150 tỷ đồng tăng 1,4 lần so với năm 2010. Cơ cấu ngành sản xuất: nông nghiệp chiếm 70%, thương mại - dịch vụ chiếm 22%, tiểu thủ công nghiệp: 08%.

      - Giá trị sản lượng nông - lâm nghiệp đến năm 2015 đạt 26,939 tỷ đồng tăng 1,3 lần so với năm 2010. Tổng diện tích gieo trồng đạt 970 ha (giảm 30% so với Nghị quyết, nguyên nhân là do một số cây trồng giá cả không ổn định như rau các loại). Chú trọng đầu tư, thâm canh các loại cây trồng có năng suất cao, chất lượng hiệu quả, giá cả ổn định. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả năng suất cao như: mô hình giống lúa mới, mỳ mới. Các loại hình thương mại - dịch vụ phát triển nhanh như vận tải và các loại hình dịch vụ khác đến năm 2015 đạt 18,850 tỷ (gấp 1,9 lần so với năm 2010).
      - Số lượng đàn gia súc, gia cầm giảm nhưng không đáng kể do giá cả thức ăn tăng cao, giá thành sản phẩm không ổn định; đàn trâu hiện có 101con, đàn bò 706 con (Trong đó bò lai chiếm tỷ lệ 60% so với tổng đàn), đàn heo khoảng 475 con (giảm 0,3 lần so với năm 2010).
      - Các công trình thủy lợi tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng. Đến năm 2015 tổng số kênh mương BTXM là 02 km với 55 công trình ao, bàu, đập phục vụ tưới cho 141 ha ruộng lúa 2 vụ và một số loại cây hoa màu khác. Hiện đã nâng cấp, sửa chữa 15 công trình bàu, đập lớn có diện tích tưới trên 02 ha.
      - Công tác phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng được chú trọng, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 849,43ha, trong đó rừng phòng hộ là 18ha. Thực hiện giao quyết định vi phạm về đất đai của UBND thị xã An Khê cho 44 hộ lấn chiếm đất của Lâm trường đồng thời phối hợp với ban ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền vận động nhân nhân thực hiện các quy định về luật đất đai, đặc biệt là các hộ dân có liên quan đến việc lấn - chiếm đất Lâm trường Sông  Kôn ở thôn An Điền Bắc 2.
      Địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia. Được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể xã và đóng góp của nhân dân đến tháng 9/2014 đã thực hiện đạt 13 tiêu chí.
      - Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản:
      Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, địa phương đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản cụ thể: Lập hồ sơ đất của 23 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã (trong đó có 06 trụ sở thôn) với tổng diện tích 7,6 ha, thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện với tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.652,03ha. Đã cấp 1.727 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 77,3%. Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn theo thẩm quyền. Rà soát, đo đạc lại và lập danh sách đất công ích trên địa bàn xã với tổng diện tích 66,8 ha hợp đồng cho thuê đối với 217 hộ.
      Nhìn chung bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đường trục chính của xã là 7,666 km đã được rải nhựa, kiên cố hóa giao thông nông thôn bằng BTXM 13,731km, nhân dân đi lại thuận tiện hơn.
      Hiện nay trên địa bàn xã 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, bưu chính, viễn thông rộng khắp, đa số hộ dân đều sử dụng điện thoại di động, có điểm dịch vụ internet.
      - Hoạt động tài chính ngân sách:
      Công tác thu, chi ngân sách được cấp ủy Đảng chỉ đạo sâu sát và thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả. Mặc dù những năm gần đây nguồn thu của xã gặp không ít khó khăn nhưng đến năm 2015 tổng thu ngân sách xã là 2,931 tỷ đồng, tổng chi ngân sách xã năm 2015 là 2,931 tỷ đồng (gấp 2,6 lần so với năm 2010), chủ yếu là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. 
      Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm (2010-2015) là 28,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước: 24,8 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp: 2,3 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng.
      - Củng cố phát triển quan hệ sản xuất mới:
      Trên địa bàn xã hiện còn 01 hợp tác xã hoạt động tổng hợp tuy bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng dần đã đi vào ổn định và thu được những kết quả nhất định.
*  Về văn hóa- xã hội:

      - Giáo dục - đào tạo:
      Trên địa bàn xã hiện có: 01 trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, 01 trường tiểu học Đỗ Trạc, 01 trường mẫu giáo Bình Minh. Cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được cấp trên quan tâm đầu tư, trong 5 năm qua tổng kinh phí đầu tư là 10,974 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước 10,839 tỷ, vận động phụ huynh đóng góp được 135 triệu đồng). Từ năm học 2012-2013 đến nay trường Mẫu giáo Bình Minh đã tổ chức dạy bán trú. Đến năm 2014, trường Mẫu giáo Bình Minh được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
      Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, hàng năm đều tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tốt công tác dạy và học trên địa bàn. Chất lượng công tác dạy và học hàng năm đều được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt 100%. Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm và đạt kết quả nhất định.
      Trung tâm học tập cộng đồng đặt tại nhà văn hóa xã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của nhân dân.
      - Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:
      Văn hóa - thông tin được quan tâm đầu tư, đã tạo được sự chuyển biến trên nhiều mặt góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương.
      Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn xã có 5/6 thôn văn hóa đạt tỷ lệ 83,3%, có 660 gia đình văn hóa đạt 72%.
      Đài truyền thanh phát trên kênh 2 hệ FM và truyền thanh công cộng bằng hệ thống loa không dây ở xã 03 cụm loa lắp đặt tại các địa điểm: ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các thôn để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông tin về khoa học-kỹ thuật… phản ánh kịp thời những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương. 
      Hàng năm, xã đều tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân nhất là lực lượng thanh thiếu niên trẻ. Hệ thống cơ sở hạ tầng thể dục thể thao ở xã chưa được đầu tư đúng quy cách, thực tế nhân dân, lực lượng thanh thiếu niên và học sinh tận dụng những bãi đất trống để sinh hoạt thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền...Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng đến 2015 số người tham gia thể dục thể thao trên 30%, tăng 15% so với năm 2010.
      - Công tác y tế:
      Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế: tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, phòng chống HIV/AIDS... không để dịch bệnh xảy ra, tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Y đức của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế được nâng cao.
      Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2015 chiếm tỷ lệ 14,6% so với tổng số trẻ trong độ tuổi (giảm 2,2% so với năm 2010). Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, trang thiết bị thường xuyên được kiểm tra và bảo quản đảm bảo. Thực hiện có hiệu quả công tác dân số - gia đình – trẻ em. Mức sinh giảm từ 0,8 -1%/năm. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 98%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 18% năm 2010 lên 35% năm 2015.
      - Các vấn đề xã hội:
      Thông qua các ban ngành đoàn thể thị xã An Khê, ban ngành đoàn thể của xã và Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo như: Cho vay vốn của ngân hàng chính sách, làm nhà theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng quỹ ủng hộ vì người nghèo, hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề,...
Hiện số người trong độ tuổi lao động là 2.312 người chiếm 59,3% tổng dân số trên toàn xã. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã có xu hướng giảm từ 1,7% năm 2010 xuống còn 1,0% vào năm 2015; Dân số trung bình toàn xã là 3.897 người (Trong đó dân tộc kinh 3.892 người, dân tộc Babnar: 05 người chiếm 0,14%).

      Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ kịp thời. Phân bổ đúng đối tượng các nguồn vốn hỗ trợ và nguồn vốn vay để giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Trong 5 năm đã vận động quỹ “vì người nghèo” được 44.596.000 đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,4 % năm 2011 xuống còn 1 % năm 2015. Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” đã huy động được 20,560 triệu đồng. Hiện trên địa bàn xã có 84 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó có 68 đối tượng người già trên 80 tuổi), số tiền cấp cho đối tượng bảo trợ hàng năm là 190.080.000 đồng.
      Thực hiện chế độ thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.
Các tôn giáo trên địa bàn xã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động lễ nghi tôn giáo đúng pháp luật.
* Công tác nội chính

      - Công tác quốc phòng - quân sự địa phương:
      Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, thường xuyên rà soát lực lượng dự bị động viên, củng cố xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Hiện nay lực lượng dân quân toàn xã là 68 đồng chí chiếm 1,7% so với dân số. Tổ chức diễn tập theo Nghị quyết 28-NQ/BCT của Bộ chính trị đạt loại khá. Công tác giao quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu qua các ngày Lễ, Tết trong năm đảm bảo đúng, đủ thành phần theo Quy định, Chỉ thị của cấp trên. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Sẵn sàng tham gia phòng chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn.
      - Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
      Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 113-NQ/ĐU, ngày 14/3/2014 về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những năm qua được đảm bảo. Lực lượng Công an không ngừng được củng cố cả về lượng và chất, đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp ổn định chính trị trên các lĩnh vực, là lực lượng nòng cốt cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng kỷ cương xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
      - Công tác tư pháp-hộ tịch:
      Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các loại đơn thư khiếu nại, tranh chấp trên địa bàn xã, các tổ hòa giải ở thôn hoạt động có hiệu quả nên hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Tổ chức công tác tiếp dân vào buổi sáng các ngày trong tuần; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân.
* Xây dựng hệ thống chính trị:

      - Công tác xây dựng Đảng:
      Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, kịp thời đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
      Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị và Thông tri số 05-TT/TU của Tỉnh ủy về “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy đặc biệt chú trọng và đạt kết quả. Đảng ủy đã chỉ đạo quán triệt Chỉ thị trong các buổi họp báo, họp ban ngành, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, thường kỳ đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân được nâng lên và chuyển sang việc làm theo gương Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đảng ủy đã phát động cán bộ, công chức xã ủng hộ ngày lương gây quỹ với số tiền 8.450.000 để giúp vốn cho những hộ kinh tế khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cho đảng viên viết sổ tay “làm theo gương Bác” với những nội dung đăng ký học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với trách nhiệm được cấp ủy phân công.
      Công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ thường xuyên được quan tâm, chú trọng và thực hiện đúng quy trình. Trong những năm qua, nhiều đồng chí đã được sắp xếp, bố trí công tác phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hầu hết cán bộ được bổ nhiệm, bố trí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; Đảng ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo nguyên tắc và đã được Ban Thường vụ Thị uỷ phê duyệt.
      Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã cử và được Ban Thường vụ Thị ủy Quyết định cho 16 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 08 đồng chí học lớp sơ cấp lý luận chính trị; 03 đồng chí đi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hơn 300 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề do cấp trên tổ chức.
      Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ chú trọng quan tâm. 5 năm qua đã kết nạp được 23 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 6,82%/tổng số đảng viên của đảng bộ. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao, thể hiện qua kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm của Đảng bộ; Trung bình hàng năm tỷ lệ đảng viên HTXSNV: 13%; HTTNV: 83%; không có đảng viên vi phạm tư cách. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 43%, không có chi bộ nào yếu kém. Hiện nay toàn Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc, tổng số 78 đảng viên.
      Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức Đảng được cấp ủy chú trọng thực hiện. Hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm, chú trọng vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát tổ chức cơ sở và đảng viên. Trong thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra được 11 lượt tổ chức Đảng; Ủy ban kiểm tra đã kiểm tra được 03 chi bộ và 10 đảng viên. Qua kết quả kiểm tra, không có chi bộ và đảng viên nào vi phạm đến mức xử lý. Trong năm 2011, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã nhận được 03 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên. Qua đó, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và đã giải quyết xong.
      Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết được Đảng ủy tổ chức nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra cho hơn 80 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành và các đồng chí đảng ủy viên, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm hàng năm. Thông qua Hội nghị kiểm điểm, tập thể Ban chấp hành, đảng viên tự kiểm điểm đều thẳng thắn, trung thực nhìn nhận những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua kiểm điểm các cá nhân đều gắn trách nhiệm của bản thân đối với kiểm điểm của tập thể, đồng thời đều có báo cáo giải trình đầy đủ, cụ thể từng nội dung được tham gia góp ý tại Hội nghị cũng như những vấn đề mà dư luận bức xúc, quan tâm, kiến nghị. Từng đồng chí đã thẳng thắn chỉ rõ các khuyết điểm, dũng cảm thừa nhận với thái độ cầu thị và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, rõ ràng.
      Đảng ủy đã đề ra giải pháp thường xuyên, cơ bản, lâu dài và giải pháp ưu tiên cụ thể, thiết thực để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế đã được kết luận. Việc sữa chữa, khắc phục khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 được kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.
      Sau đợt kiểm điểm đã tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, từng bước khắc phục các biểu hiện tiêu cực như: Đùng đẩy, né tránh trong công việc, xa rời quần chúng, xa rời thực tế ....Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua trong học tập, lao động và sản xuất góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
      - Kết quả triển khai công tác Dân vận của Đảng:
      Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Triển khai kịp thời và hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động. Công tác dân vận trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới mang lại nhiều hiệu quả được ghi nhận. Phối hợp cùng đơn vị Tiểu đoàn kết nghĩa 15 triển khai một số hoạt động giúp dân trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
      - Công tác xây dựng chính quyền:
      Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân đã từng bước đổi mới, nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của chính quyền; thể hiện ý chí, nguyện vọng, tâm tư của cử tri, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân thông qua các hoạt động của từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Kịp thời đề xuất các cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền. Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
      Ủy ban nhân dân trong những năm qua đã thể hiện được vai trò là cơ quan điều hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội và thu ngân sách hàng năm. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, việc thực hiện cơ chế một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của tổ chức và công dân góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, có tác phong làm việc vì dân, sát dân từ đó củng cố được lòng tin của quần chúng đối với chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.
      Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể thường xuyên, chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các quy định của địa phương đề ra. Thực hiện công tác tiếp dân theo quy định, hiện UBND đã bố trí phòng tiếp công dân theo chỉ đạo của cấp trên, từng bước đưa hoạt động tiếp công dân đi vào nề nếp.
      - Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
      Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy vai trò, chức năng và hoạt động có hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động hướng về cở sở, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả quan trọng; tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng là cầu nối để đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Tổ chức thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, cuộc vận động quỹ “ngày vì người nghèo”. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, giúp vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
      Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhằm thu hút đoàn viên, hội viên. Đến nay tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 78%; Tỷ lệ tổ chức Mặt trận các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017